Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Töölepingu seaduse eelnõu võeti menetlusse

Töölepingu seaduse eelnõu võeti menetlusse

Rubriik: EML

Enne jaanipäeva – 18. juunil 2008. a võttis Riigikogu menetlusse kauaoodatud töölepingu seaduse eelnõu, mille edenemine jäi aasta alguses toppama, kuna tööandjad ja ametiühingud ei jõudnud mõningates valuküsimustes kokkuleppele.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on kehtiv Eesti Vabariigi töölepingu seadus pärit 1992. aastast ning vajab oluliselt muutmist ja täiendamist, kuivõrd see ei vasta enam nüüdisaegse tööturu vajadustele. Uus eelnõu on töötatud välja arvestades töölepingu kuulumist võlaõiguslike lepingute hulka, mistõttu tuleb töölepingule kohaldada võlaõigusseaduse põhimõtteid. Lisaks töölepingu normistikule koondab eelnõu endas individuaalset töösuhet reguleeriva ja kehtivas õiguses eriseadustes paikneva töö- ja puhkeaja, puhkuse, palga ning varalise vastutuse regulatsiooni.Kehtiv tööõigus on oma põhiolemuselt nõukogude tööõiguse edasiarendus. Töölepingu seadus võeti vastu üleminekuseadusena 1992. aastal ENSV tsiviilkoodeksi kehtimise ajal. Kuna majanduslik, õiguslik ja sotsiaalne keskkond on vahepeal oluliselt muutunud, on selge, et kehtiv tööõigus vajab terviklikku kaasajastamist. Viimase viieteistkümne aasta jooksul on kehtivasse õigusesse tehtud küll hulgaliselt muudatusi, kuid need on jäänud enamjaolt kehtiva kontseptsiooni täpsustamise-parandamise tasemele. Riigikogus kannab eelnõu numbrit 299 SE ja huvilistel on seaduseelnõu ning seletuskirjaga võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=353198&u=20080621185448