Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Tööks uute tollisüsteemidega vajalik taotleda kasutusõigusi

Tööks uute tollisüsteemidega vajalik taotleda kasutusõigusi

Rubriik: MTA

Alates käesoleva aasta 1. veebruarist töötavad Maksu- ja Tolliameti elektroonilises iseteeninduskeskkonnas e-maksuamet/e-toll uued rakendused – sisenemis­deklaratsioonide töötlemise süsteem SUMDEC ja ladustamisteadete töötlemise süsteem TERM.

Uued süsteemid on seotud tolliprotseduuridega ning uuendused puudutavad kaubavedajaid ja laopidajaid. SUMDEC on veebipõhine sisenemisdeklaratsioonide (SD) töötlemise süsteem, milles esitatakse, registreeritakse ning menetletakse kliendi poolt esitatud SD-d. TERM on ladustamisteadete töötlemise süsteem, milles esitatakse, registreeritakse ning menetletakse kliendi poolt esitatud ladustamisteated. TERMi kasutamine on kohustuslik kõikidele tolliterminali ja hoiukoha pidajatele. Uus süsteem vahetab välja praegu kasutusel oleva sisenemisdeklaratsioonide töötlemise mooduli süsteemis ASYCUDA. Uute rakenduste kasutamiseks on vaja taotleda ka vastavaid õigusi. E-maksuametis/e-tollis SUMDECi ja/või TERMi kasutamise õiguse saamiseks tuleb SD esitamise, tolliterminali pidamise või hoiukoha pidamise luba omava ettevõtte seaduslikul esindajal esitada Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole taotlus SUMDECi ja/või TERMi õiguste saamiseks. Taotluse esitaja peab olema ettevõtte juhatuse liige, kes on kantud B-kaardile. Taotlusele märgitakse kõik füüsilised isikud, kellele taotletakse SUMDECi ja/või TERMi kasutajaõigusi. Taotluse vormi saab MTA veebilehelt aadressil http://www.emta.ee/?id=985 “Taotlus e-tolliteenuste kasutajaõiguste saamiseks”. Ettevõttel, millel on 1-2 deklaranti, on soovitatav taotleda SUMDECi kasutajaõigust Esitamine/muutmine. TERM-i kasutusõigusi on võimalik taotleda ka ettevõttel, millele saabuvaid kaupu ajutiselt ladustatakse ning kes on ladustamisteatele märgitud ladustajana. SUMDECi ja/või TERMi kasutajaõigusi saab taotleda ka elektroonilises iseteenindus­keskkonnas e-maksuamet/e-toll rubriigis “Teated MTA kaudu”. Sel moel saab õigusi taotleda vaid ettevõtte seaduslik esindaja, sisenedes e-maksuametisse/ e-tolli erakliendi rollis. Maksu- ja Tolliamet palub võtta arvesse, et: · ASYCUDA kasutajaõigused ei rakendu automaatselt SUMDECis · Kui ettevõttel on juba SD esitamise, tolliterminali või hoiukoha luba, siis neid lubasid SUMDECi ja TERMi rakendumisel uuesti taotlema ei pea; vaja on taotleda vaid SUMDECi ja/või TERMi kasutajaõigusi. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23541&tpl=1026