Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Tööinspektsiooni uus töölepingu näidis aitab sõlmida õigeid lepinguid

Tööinspektsiooni uus töölepingu näidis aitab sõlmida õigeid lepinguid

Rubriik: Delfi

Tööinspektsioon sai valmis töölepingu näidise, kus on välja toodud kõik olulised punktid, millele lepingu sõlmimisel tähelepanu pöörama peaks. See on mugav abivahend nii tööandjale kui ka töötajale, sest näidist kasutades saab olla kindel, et mõlema osapoole huvid on kaitstud.

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev selgitab, et töö tegemiseks võib sõlmida erinevat liiki lepinguid, näiteks töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu. „Nende eristamine on vajalik, sest kohalduvad erinevad õigused ja kohustused. Käsundus- ja töövõtulepingu puhul on töö tegemisel töötajal küll suurem iseseisvus, kuid vähem kaitset ja soodustusi võrreldes töölepinguga töötavate isikutega,“ täpsustas Logatšev. Töölepinguga lisanduvad töötajale hulk seadusest tulenevaid õigusi, näiteks töötasu alammäär, tasustatud puhkus, kõrgem tasu ületunnitöö eest, töö- ja puhkeaja piirangud ja palju muud.

Loe lähemalt:
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120109490/tooinspektsiooni-uus-toolepingu-naidis-aitab-solmida-oigeid-lepinguid