Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Tööandjate pöördumine: välislähetuse päevarahade maksuvabad piirmäärad vajavad uuendamist

Tööandjate pöördumine: välislähetuse päevarahade maksuvabad piirmäärad vajavad uuendamist

Rubriik: Muud

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga pöördusid uue valitsuse loojate ja erakondade juhtide poole ettepanekuga uuendada välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära regulatsiooni, mis on püsinud muutumatuna juba 2016. aastast.

Eestis registreeritud ettevõtete suhtes reguleerib välislähetuse tasu maksmist Vabariigi Valitsuse määrus ja Tulumaksuseadus (TuMS). Praeguse  regulatsiooni (määrus ja TuMS) kohaselt on välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Ettevõtlusorganisatsioonide liikmete arvates ei vasta senise regulatsiooniga kehtestatud päevaraha maksimaalne maksuvaba enam ettevõtjate vajadustele ning eeltoodud regulatsiooni tuleks kaasajastada ja maksuvaba päevade erisusega jätkamise korral kehtestada uued määrad ehk esimese 15 päeva eest kuni 75 eurot päevas, ülejäänud 16-31 päeva 50 eurot päevas. Alternatiivne võimalus on ka maksuvaba päevade erisus päevade lõikes ära kaotada ja kehtestada ühtne piirmäär kõikide päevade eest terve kuu üleselt ehk kuni 30 päeva, 65 eurot päevas.

Loe lähemalt:
https://www.koda.ee/et/uudised/tooandjate-poordumine-valislahetuse-paevarahade-maksuvabad-piirmaarad-vajavad-uuendamist