Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Tollikontroll 2010. aastal – üle 200 miljoni krooni ärahoitud kahju

Tollikontroll 2010. aastal – üle 200 miljoni krooni ärahoitud kahju

Rubriik: MTA

2010. aasta märksõnad olid salasigarettide ja intellektuaalset omandit rikkuvate kaupade avastamine ning uute infosüsteemide (ICS ja ECS, JVIS) arendamine. Maanteekontrolli toetamiseks alustati automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) laiendamist sisepiirile.

Maksu- ja Tolliamet hoidis möödunud aasta jooksul tollikontrolli tegevusega ära ligi 204,7 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Tollikontrolli tulemusel avastati muu hulgas kokku ligi 9,5 miljonit salasigaretti ja peeti kinni ligi 8,5 tuhat liitrit alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).Salakaubaveo peamine moodus piiril on jätkuvalt sigarettide ja alkoholi peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Suuremate juhtumitena avastati idapiiril reisibussi mõlema tagumise ratta peale ehitatud tühimikest kokku 105 200 sigaretti. Lääne TKO-s avastati maanteekontrolli käigus sõiduautost 160 000 sigaretti. Aasta lõpu poole sagenesid taas sigarettide peitmised tavatutesse kohtadesse. Salasigarette avastati inimeste riietest või teiste kaupade pakenditest (majoneesi purgid, küpsise karbid, pesupulbri karbid). Nendel juhtudel on korraga avastatav sigarettide arv umbes 1000 – 1500. Samuti peidetakse keskmise suurusega koguseid tagavararehvidesse ja auto ratastesse.Tollikontroll avastas aastaga 3452 keeldude ja piirangutega seotud rikkumist, millest suurem osa moodustas toote nõuetele mittevastamine (ca 1600) ja keelatud ravimid.Aastaga avastati CITES juhtumeid kokku 5 korral. Lennujaamas leiti reisijatelt 6 paari püütoninahast (Python molurus) saapaid ning püütoni- (Pythonmolurus) ja kobranahast (Naja sp) esemeid, nagu käe- ja rahakotid, püksirihm jmt. Piirikontrolli käigus avastati kullersaadetisest 24 kreemi, mis sisaldasid piimalille (Euphoria Cerifera). Legaalse kaubanduse kontrolli käigus avastati 233 tk karu sappi sisaldavat kreemi ja 120 tk karu rasva sisaldavat kreemi.Intellektuaalset omandit (IO) rikkuvat kaupa avastati 2010. aastal kokku 247 381 ühikut – oli riideesemeid, jalatseid, kindaid, igasuguseid aksessuaare (kaelakeed, mobiiliripatsid jne), samuti keemiatooteid ja internetiseadmeid. Näitena Nintendo kaubamärgiga erinevad elektroonikatooted (mängukonsoolid, juhtpuldid ja konsoolide lisatarvikud – kokku 2218 ühikut) ja 7840 ühikut Du Pont kaubamärgiga seotud keemiatooteid.Kasvavas trendis on erinevate avastuste arv postis – ravimid, erinevate autofirmade embleemid, kosmeetika ja käekellad. Ravimite osas tuleb rõhutada, et tegemist on kaupadega, mis kujutavad ohtu inimeste elule ja tervisele. 2010. aastal avastati võltsitud tablette 8 juhul 2170 tükki. Kõigil kaheksal korral oli tegemist nn elustiili ravimitega nagu Viagra ja Cialis.Aastaga peeti kinni ligi 57 kg erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid. Suuremate kogustega narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete avastusi oli I kvartalis Tallinna Vanasadamas Soome suunduva reisija kohvrist leitud suur kogus katataimi (38 770 grammi), mis sisaldasid katinooni. II kvartalis avastati Narva piiri-tollipunktis Venemaalt saabunud sõiduki pagasist 2618,7 g amfetamiini, mis oli vedelal kujul ja peidetud tulekustutisse ning kahte plastikpudelisse. 2010. aastal jäi kanepiseemnete avastamine postipakkidest võrreldes 2009. aastaga sarnasele tasemele. Kui 2009.a. leiti postisaadetistest kanepiseemneid 31 korral, siis 2010.aastal 42 korral.Lisaks on tollikontrolli tulemusel avastatud deklareerimata sularaha, relvi (sh teleskoopnuiad, kasteedid, elektrišoki aparaadid), relvade osi, laskemoona ja antiradareid. Samuti tuvastati kaks juhtumit, kus tegemist oli varastatud asjadega (paadimootor ja ATV). Nendega seotud isikud anti koos kaubaga üle politseile.Aasta lõikes avastati 15 kasutatud akude vedamise juhtumit, akusid oli 1690 tk. Saadetistel puudusid ohtlike jäätmete riikidevaheliseks veoks vajalikud dokumendid.Tolli liikuvad kontrollirühmad viisid 12 kuuga maanteedel läbi 15 898 kontrolli, mille käigus avastati rikkumisi 703 juhul. Rikkumiste mahult moodustavad suurima osa erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 4,4 %.Sarnaselt 2009. aastaga oli tanklakontrollis avastatud rikkumiste tase umbes 12% juures. Kontrollidega peatati ligikaudu 0,4 miljoni liitri ebakvaliteetse kütuse müük. Samas on tollikontroll objektivalikus lähtunud riskianalüüsist ja selle järgi saab öelda, et nõuetele mittevastava kütuse müük toimub peaasjalikult väiksemates tanklates.Lisaks tavakontrollile tehti eelmisel aastal liikuvate röntgenseadmetega piiripunktides kokku 14 854 (2009 – 16 604) läbivalgustust, millest täiendavale füüsilisele läbivaatamisele suunati 1348 (2009 – 1479) veost, nendest omakorda 754 (2009 – 616) puhul avastati tollieeskirjade rikkumisi. Liikuvate röntgenite abil on 2010. aasta jooksul avastatud muuhulgas ca 2,79 miljonit (2009 – 1,9) sigaretti.Tänavu pööratakse tollikontrollis suuremat tähelepanu salasigarettide ja salakütuse avastamisele, aga ka erinevate keeldude ja piirangutega seotud kaupade avastamisele. Märksõnadeks on ka rahvusvahelise koostöö arendamine ning turvalisuse ja julgeoleku meetmete rakendamisega seotud tegevused.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=29584&tpl=1026