Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

TIR-andmete edastajate ring laieneb

TIR-andmete edastajate ring laieneb

Rubriik: MTA

Kõik e-maksuamet/e-tolli kasutamise õigust omavad inimesed saavad võimaluse TIR-märkmiku andmete süsteemi sisestamiseks ja edastamiseks, seega muutub TIR-vedude tollivormistus veelgi lihtsamaks.

Maksu- ja Tolliamet uuendab 9. novembril uue veebipõhise TIR-märkmike töötlemise süsteemi tarkvara. Uue versiooniga suureneb isikute ring, kes saavad TIR-vedude andmeid Maksu- ja Tolliametile (MTA) edastada. “Tänaseni said TIR-märkmiku andmeid tollile edastada ja infot nende töötluse käigu kohta pärida vaid TIR-märmiku valdaja poolt volitusi omavad isikud,” selgitas MTA tolliprotseduuride talituse juhataja Evi Lavretsov. “Versiooniuuendus loob võimaluse TIR-märkmiku andmete sisestamiseks ja edastamiseks kõigile e-maksuameti kasutajaõigust omavatele isikutele,” märkis Lavretsov. Kuigi uus internetipõhine TIR-märkmike töötlemise süsteem ei ole kaubavedajate poolt hetkel veel täielikult omaks võetud, loodab MTA, et järjest laiemad võimalused suurendavad ka elektroonilise asjaajamise populaarsust. “Kaubavedude andmete elektrooniline edastamine kiirendab ja hõlbustab oluliselt tollivormistust, samuti võimaldab vedude andmeid elektrooniliselt säilitada” rääkis Evi Lavretsov. Internetipõhine TIR-märkmike töötlemise süsteem on klientide kasutuses olnud Eestis alates käesoleva aasta suvest. Kui täna on süsteemi kasutamine veel vabatahtlik, siis vastavalt Euroopa Liidu tollieeskirjadele muutub TIR-märkmiku elektrooniline andmeedastus alates 1. jaanuarist 2009 kohustuslikuks. Paralleelselt MTA TIR-märkmiku andmete elektroonilise edastamisega, tuleb endiselt tollile esitada ka paberkandjal TIR-märkmik. TIR-vedude tollivormistus paberkandjal TIR-märkmikus jätkub vastavalt TIR-konventsioonis sätestatud nõutele. Lisainformatsiooni saab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt aadressilt www.emta.ee. Probleemide korral palub amet pöörduda e-posti aadressil tir@emta.ee. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22344&tpl=1026