Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Tervisekassa, Töökassa ja ajuminister

Tervisekassa, Töökassa ja ajuminister

Rubriik: EML

Sõna jõud on ammustest aegadest teada-tuntud. Alguses oli ju sõna, nagu piibel ütleb. Vanade eestlastegi jaoks oli manamine oluline, ka kurja ei juletud nimetada ning hea ootamist välja öelda, et mitte õnne ära sõnada.

Et ajad on rasked ning lisaks tervisekriisile peab riik silmitsi seisma ka majandus- ning poliitilise kriisiga, kus sobimatud erakonnad profiiti lõikavad, otsustas peaminister astuda otsustavaid samme saavutamaks strateegias „Eesti 2035“ seatud sihid juba sel viisaastakul.

Kuigi omaalgatuslikult, siis nüüdsest peaministri heakskiidul, on haige kassa asunud kasutama nimetust Tervisekassa ning selle tõestuseks ka asunud täiesti tervetele, kuid karantiinis olevatele, töötajatele maksma hüvitisi. Sõnas on jõud ja ega haigetega tegelemine kellelegi head mainet külge ei jätagi.

Sellest on šnitti võtnud töötukassa, mis varem tegeles vaid töötutega, kuid nüüd, kriisi ajal, on asunud maksma töötavatele töötajatele palgatoetust ja sellest tulenevalt nimetab end Töökassaks. Negatiivne kuvand lihtsalt ei tööta praktikas.

Kuna ilmselgelt on sõnal jõud olemas, siis on peaminister otsustanud vanade eestlaste tarkusest viimast võtta. Arvestades, et Jürgen Ligi  on peaministri juba 2012. aastal ära mananud, öeldes: „tema kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal“[1], otsustas peaminister nimetuste kaudu reformiga sammu võrra kaugemale astuda.

Ei ole ju normaalne, et meil on rahandusminister, sotsiaalminister ja keskkonnaminister, kuid nende otsest ülemust nimetatakse kehaosa järgi peaministriks, mis ei viita mitte niivõrd teadmiste ulatusele kuivõrd kehaosade vertikaalsele paigutusele. Seetõttu muudetakse vabariigi valitsuse seadust ning asendatakse mõiste „peaminister“ mõistega „ajuminister“. Reformi tulud on kindlasti kuludest suuremad, sest kuigi tulude suurust on raske rahas mõõta, on ajuministri büroo veendunud, et tagasihoidlikust 40-miljonilisest kulust on tulud ilmselgelt suuremad. Nende sõna selle peale. Lisaks ilmnes, et kassast on ka 1993. a kaduma läinud 10 miljonit dollarit üles leitud, mis peaks omakorda riigireformi lausa plussi viima. Lisaks arvestatakse tekkepõhiselt muudeks ärituludeks Mailiselt välja nõutav kohvimasin, mis oli juba maha kantud.

Aga, et õnn lihtsalt õuele ripakile ei jääks, nimetatakse Maksu- ja Tolliamet ümber eestlaste lemmiktegevuse järgi. Tulevikus on selle asutuse nimi Tagastusamet, sest muist eestlasi saab sealt juba enne kuldnokkade saabumist raha tagasi.

Siseminister Kristjan Jaani tegi ettepaneku vanglate ümbernimetamiseks vabastusasutusteks ning  prokuratuurist saab kontrakultuur, politseiametist rahvapärane kitseamet, mis viiakse üle maaeluministeeriumi alluvusse ning mis hakkab koos PRIA-ga toetusi jagama parimatele sebra ületajatele.

Nii nagu AstraZenecast saab Vaxzevria, Opelist Mercedes, saab igast riigiametist palju enamat välja võtta lihtsalt sellega, et nimetada asju õigete nimedega.

Ajuministri büroo lohutab siinkohal hambaarste ning kinnitab, et ei ole vaja karta, et edaspidi peavad dentistid oma tööd anuse kaudu ajama – nimereform puudutab siiski vaid riigiameteid ning olulisi, eesliini asutusi.


[1] Vahur Koorits. Ligi: Kaja Kallase kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal. – Delfi.ee, 02.11.2012.