Teise samba muudatused Riigikogus

Teise samba muudatused Riigikogus

Rubriik: EML

Vabariigi valitsus algatas Riigikogus „Kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu“ (476 SE) menetluse.

Seaduseelnõuga reguleeritakse kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemise korda aastatel 2009 -2017. Seadusega nähakse ette, et alates 1. juunist 2009. a kuni 31. detsembrini 2010. a on sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse ajutiselt peatatud ning aastal 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad. II sambaga liitunutele antakse eelnõu kohaselt siiski võimalus jätkata kohustusliku kogumispensioni makse tasumist, samuti nähakse eelnõuga ette võimalus kõrgendatud määradega sissemaksete tegemiseks aastatel 2014-2017. Tutvu seaduseelnõu ja seletuskirjaga siit.