Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Teine pensionisammas avaneb tuleval aastal

Teine pensionisammas avaneb tuleval aastal

Rubriik: Äripäev

Virge Lahe kirjutab Äripäevas, et 2009. aastal tekib rohkem kui 9000 pensionäril õigus saada raha pensioni teisest sambast.

Järgmisel aastal hakkavad esimesed pensionärid teisest pensionisambast pensioni saama. Kogunenud raha on võimalik kätte saada kolmel moel, ent kogunenud rahanatuke just palju ei võimalda. Kuus aastat tagasi loodi kohustuslik pensionisüsteem toeks riiklikule pensionisüsteemile, millest liitunu enam loobuda ei saanud. Tuleval aastal tekib rahandusministeeriumi andmeil 9136 kogumispensioniga liitunul õigus hakata saama teisest sambast esimesi väljamakseid. Aasta hiljem tekib õigus arvestuslikult 3500 osakuomanikul ja 2011. aastal 3700 osakuomanikul. Praegu on vastav seaduseelnõu justiitsministeeriumis teisel kooskõlastusringil. Ent pensionärid tahaksid juba teada, mille alusel neile järgmisel aastal kogutud pensioni maksma hakatakse. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3953/uud_uudidx_395304.html