Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Teeks III samba soodsamaks

Teeks III samba soodsamaks

Rubriik: Äripäev

Imre Madison, Sampo Life Insurance Eesti juhatuse esimees, kirjutab Äripäeva arvamusküljel, et pensioni I ja II sammas tagavad inimese esmase äraelamise pensionieas, samas ei pruugi see tagada elatustaseme kvaliteedi säilimist. Sündivuse vähenemine ja rahvastiku vananemine on 21. saj tõsine demograafiline probleem nii Euroopas kui ka Baltimaades.

Kuidas tagada ühiskonna toimimine juhul, kui üha suurem osa inimestest on lõpetanud aktiivse töötegemise ja suundunud pensionile ning samal ajal siseneb tööjõuturule üha vähem uusi töökäsi? Ühiskond seisab üha enam küsimuse ees, kuidas tagada väärikas vananemine?

Kõiki rahuldav pensionisüsteem peaks sündima koostöös üksikisiku, tööandja ja riigiga. Viimastel aastatel on täheldatud inimeste kasvavat huvi investeerimistoodete vastu. Üksikisikute poolt on huvi oma elu kindlustamise osas olemas; kuidas on siiamaani suhtunud teised osapooled? Mitmetes maades on levinud, et hoopis tööandja teeb töötajatele kogumispensioni või pikaajalise investeerimisplaani, eriti sektorites, mille edukuse võti on kvalifitseeritud tööjõud.

See on lisatud olulise osana töötaja motivatsioonisüsteemi. Pakutud soodustused võivad tulevikus olla motivaatorid töökoha valimisel või vahetamisel. Eesti ettevõtjate hulgas see populaarne ei ole - ettevõte peaks maksma töötaja kasuks tehtud investeeringutelt riigile lisaks 71% erisoodustusmaksu, kulud on tööandjale kokkuvõttes palju suuremad. Sel põhjusel on enamik tänastest tööandjatest loobunud sarnastest motivatsiooniskeemidest.

Aga meie naaberriikides Lätis ja Leedus on riik loonud ettevõtjale oma töötajate pensionisamba või investeerimisplaani tegemiseks väga soodsa maksukeskkonna. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3783/arv_kolumn_uus_378301.html