Tartu soovib tõsta teede ja tänavate sulgemise maksu

Tartu soovib tõsta teede ja tänavate sulgemise maksu

Rubriik: Postimees

Tartu linnavalitsus saadab volikokku määruse, millega soovib teiste muudatuste hulgas oluliselt tõsta Tartu linnas teede ja tänavate sulgemise maksu ning võimaldab piirata peatänavate sulgemise aega.

«Selle maksu eesmärk on motiveerida ehitajaid töid võimalikult kiiresti tegema, aga praegusel hetkel moodustab maks nii väikese osa ehituse üldmaksumusest, et see ei mõju motivaatorina,» ütles linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. Praegused maksumäärad on muutumatutena püsinud 11 aastat. Linnavalitsuse välja pakutud maksumäära kohaselt hakkaks linna kõige olulisemate tänavate sulgemine senise 1500 krooni asemel maksma 10 000 krooni ööpäevas, teise tüübi teede ja tänavate sulgemine 800 krooni asemel 5000 ja kõrvaltänavate sulgemine 200 krooni asemel 1000 krooni ööpäevas. Samuti suureneb eelnõu kohaselt väljaku, pargi, parkla või puhkeala sulgemise tasu, milleks on senise 1 krooni asemel 5 krooni suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas. Kui volikogu linnavalitsuse eelnõu heaks kiidab, peab tänava sulgemise taotleja tulevikus lisaks muudele dokumentidele esitama ka paberkandjal ja elektrooniliselt ajutise liikluskorralduse skeemi, milles on ära toodud ka liikluse ümbersuunamine tööde ajaks. «Elektroonilisi skeeme on meil võimalik Tartu kodulehel avaldada, et inimesed nendega tutvuda saaksid,» rääkis Haak. Avaldused tänava sulgemiseks tuleb uue eelnõu kohaselt esitada vähemalt 3 tööpäeva enne sulgemist ning sulgemisloa lõpetamine vormistada vähemalt kolme tööpäeva jooksul pärast sulgemistähtaja saabumist. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/051207/tartu_postimees/299666.php