Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Tallinna müügimaksu vaidlus läheb Euroopa Kohtusse

Tallinna müügimaksu vaidlus läheb Euroopa Kohtusse

Rubriik: EML

Riigikohus allkirjastas 1. augustil kohtumääruse 3-3-1-70-16, millega peatas menetluse pooleliolevas müügimaksu vaidluses, et küsida Euroopa Kohtult eelotsust.

Vaidlus käib selle üle, kas Tallinna müügimaks (mis kehtis aastail 2009-2012), on vastuolus käibemaksudirektiiviga, mis keelab liikmesriigil kehtestada ja säilitada maksu, mida kohaldatakse üldiselt ja mis määratakse proportsionaalselt hinnaga, kuid mida asjakohaste eeskirjade kohaselt tuleb sisse nõuda vaid kauba või teenuse tarbijale müügi etapis nõnda, et lõplik maksukoormus lasub lõpptulemusena tarbijal, ning mis kahjustab ühise lisandväärtusmaksusüsteemi toimimist ja moonutab konkurentsi.Riigikohtu määrust vt siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-14-436/103Käibemaksudirektiiv eesti keeles: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:ET:PDF