Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Tallinn kavatseb Riigikohtus vaidlustada raamatupidamise seaduse sätted ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 17

Tallinn kavatseb Riigikohtus vaidlustada raamatupidamise seaduse sätted ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 17

Rubriik: EML

Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku esitada Riigikohtule taotlus tühistada põhiseadusega vastuolus olevad raamatupidamise regulatsiooni sätted.

“Kui vaadata riigi tulubaasi jagunemist, siis vastupidi arenenud Euroopa riikidele, kus kohalikele omavalitsustele on antud oma elu korraldamisel pea piiramatud õigused ja volitused, püütakse Eestis kohalikele omavalitsustele pandud kohustuste täitmine üha võimatumaks teha,” nentis abilinnapea Taavi Aas Raepressi teatel.Vt Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti istungi päevakorrapunktide projekti päevakorrapunkt 27: Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Taotluse esitamine Riigikohtule ja volituste andmine Toomas Vitsutile” (istungi protokoll, otsuse eelnõu, lisa ja seletuskiri): http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/docview1.asp?docid=74346&UK=3FF48C9B70A2B9E6A5334C2A610A