Täiendavad vastused seminaril „Maksud Eestis ja Soomes“ esitatud küsimustele

Täiendavad vastused seminaril „Maksud Eestis ja Soomes“ esitatud küsimustele

Rubriik: EML

EML korraldas 8.11.2012. a seminari „Maksud Eestis ja Soomes“. Lektorile esitati Soome maksusüsteemi kohta 3 täiendavat küsimust, mille vastustega te saate alljärgnevalt tutvuda:

1. Maksuameti kinnitatud kahjumi mahaarvamine Kui üle poole äriühingu omanikest on vahetunud muul viisil kui seadusjärgse pärimise või testamendi põhjal, kaob maksuameti kinnitatud kahjumite mahaarvamisõigus tulevaste aastate kasumist täielikult. Erijuhtudel, et oleks võimalik jätkata äritegevust, on aga võimalik taotleda kahjumite mahaarvamisõigust ka tulevikus. Sellisteks erijuhtudeks on nt äriühingu osaluse müümine töötajatele, sugupõlvevahetus äriühingus ja äriühingu toimingu jätkumise olulisus mingis teatud regioonis. Oluline on see, et kahjumit tekitav äriühing ei muutu kaubitsemisvahendiks (müüakse tegevuse lõpetanud äriühing uutele omanikele, kes saavad alustada uut tegevust maksuvabalt). Reguleeriv seadus: Tuloverolaki § 122. 2. Telefon erisoodustusena ja selle käibemaks Telefoni erisoodustuse määr on 20 eurot kuus. Sellest summast arvutatakse käibemaks, mida ei saa sisendkäibemaksuna maha arvata (23% ehk 4.60). Erisoodustuse väärtus on kindel summa, mis ei sõltu tegelikust telefoniarvest. Kui telefoniarve on väiksem erisoodustuse väärtusest, ei saa sellest arvest käibemaksu maha arvata. 3. Püsiv tegevuskoht Kui välismaisel ettevõtjal tekib püsiv tegevuskoht ühe ehitusplatsi osas põhjusel, et ehitustegevus kestab üle 6 kuu, siis ei hõlma püsiv tegevuskoht teisi ehitusobjekte, mille kestus jääb alla 6 kuu, kui need objektid ei ole omavahel seotud (näiteks kui sama tellija tellib järjestikuseid töid erinevatel objektidel üle Soome). EML tänab kõiki osalejaid ning lektoreid.