Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tagastatava tulumaksu saab heategevuseks annetada

Tagastatava tulumaksu saab heategevuseks annetada

Rubriik: EML

Sel aastal saab riigilt tagasisaadava tulumaksu e-maksuametis hõlpsalt annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab inimene ülejäänud osa lasta kanda pangakontole ja/või jätta osa oma ettemaksukontole.Lisainfo maksuameti lehel: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/2019-aasta-tuludeklaratsiooni-esitamineTulumaksusoodustusega isikute nimekiri on samuti avaldatud maksuameti kodulehel: https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/mittetulundusuhingule-sihtasutusele#tulumaksusoodustusega-nimekiri

Lisame, et kuhugi ei ole kadunud ka traditsiooniline annetamise võimalus – teha ülekanne oma kontolt annetusesaaja arveldusarvele või panna sularaha annetuskarpidesse. Viimasel juhul ei kaasne annetamisega tulumaksusoodustust. Tulumaksusoodustust ei ole füüsilisel isikul võimalik saada ka siis kui annetuse saaja ei kuulu ülalviidatud nimekirja.Nimekirja kandmise tingimused on kirjas tulumaksuseaduse paragrahvis 11: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019108?leiaKehtiv#para11