Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Taavi Veskimägi: uus raha majandusse

Taavi Veskimägi: uus raha majandusse

Rubriik: Postimees

Taavi Veskimägi, Riigikogu liige (IRL) , kirjutab Postimehe arvamusküljel, riigi ülesanne on motiveerida inimesi säästma ja säästusid investeerima.

Üks võimalusi on seda teha maksupoliitiliselt. Soodustada säästmist ja investeerimist, kõrgemalt poolt maksustada tarbimist, eriti ressursimahukate kaupade ja teenuste osas. Me ei tee inimese eest valikuid, kuid väärtustest tulenevalt diferentseerime senisest selgemalt erinevate valikute hinna. Paljude inimeste investoritena majandusse kaasamine tagab kodanikena nende tegevuse suurema vastutustunde ja väiksema vastuvõtlikkuse kasvavale sotsiaalpopulismile. Omanikepõhine ühiskond on stabiilne ja homsele orienteeritud. Viimastel aastatel ohjeldamatult vohanud kulutamise kõrval säästmise ja investeerimise atraktiivsemaks muutmiseks sai pakutud välja maksuvabade investeerimiskontode süsteem. Nüüd saab tõdeda investeerimiskontode peatset rakendumist, vaadates rahandusministeeriumis välja töötatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu annab võimaluse investeerimiskontode kaudu väärtpaberiinvesteeringutest saadud tulu maksuvabalt reinvesteerida. Maksukohustus on sarnaselt kehtiva ettevõtete tulumaksusüsteemiga lükatud edasi ajale, kui tulu võetakse investeerimiskontolt välja tarbimisse. Investeerimiskonto on rahavoogude põhine ja tulumaksuga maksustatakse väljamakse osa, mis summeeritud arvestuses ületab sissemaksete summat. Hea ja õige raam investeerimise soodustamiseks on loodud. Kavandatav samm on hea, aga mitte piisav. Kaugem eesmärk peab olema eelkõige hakata soodustama palgatulu investeerimist, muutes töövõtjaid samaaegselt ka omanike ja investoritena majanduses osalevaks. Motiveerida neid oma palka mitte kulutama, vaid säästma ja säästusid investeerima. Palgatulu ja kapitalitulu peaks investeerimisel käsitlema võrdselt. Kapitalitulu reinvesteerivatel inimestel tekib eelis palgatulu investeerivate inimeste ees. Investeerimiskontode kaudu tulumaksu kohustuse edasilükkamise reegel peaks olema – kontole tehtud sissemakse saab inimene enda perioodi maksustatavast tulust maha arvata, kontolt tehtud väljamaksetelt tuleb tasuda tulumaks. Ehk maksuvabaks investeerimiseks lugeda raha paigutamine selleks mõeldud investeerimiskontole ja tuluks raha sealt väljavõtmine. Investeerimiskontode kaudu investeerimise soodustamine peaks majandusse tooma hulga uut raha ja kaugemas perspektiivis tasakaalustama Eesti majanduse peaasjalikult välimaistel otseinvesteeringutel põhinevat kapitalisatsiooni. Maksuvabade investeerimiskontode rakendamine Eestis on positiivne märk üldisel positiivsete märkide puudumise foonil, mida peaks palju jõulisemalt teadvustama ka riigist välja. Riik stimuleerib inimesi siirdeühiskonnale nii omase kulutamise kultuse kõrval ka säästma ja säästusid investeerima. Eesmärk on anda inimestele suurem vabadus oma elu korraldamisel ilma sõltuvuseta järgmisest palgapäevast. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/141207/esileht/arvamus/301384.php