Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Suvises MaksuMaksjas dividendid, siirdehinnad, siduvad eelotsused, sotsiaalmaksu piirid ja tulumaksu määrad, diplomaatia tarkused, garaažiühistud ja lehmapeerumaks

Suvises MaksuMaksjas dividendid, siirdehinnad, siduvad eelotsused, sotsiaalmaksu piirid ja tulumaksu määrad, diplomaatia tarkused, garaažiühistud ja lehmapeerumaks

Rubriik: EML

MaksuMaksja suvine topeltnumber pakub rohkelt lugemisainet pikkadeks puhkusepäevadeks. Kaaneteemaks on seekord äriõigus, konkreetsemalt äriühingute kapitali sisse- ja väljamaksed, mis jõuab otseteed pidi maksuteemani ja 2009. aasta tulumaksumuudatusteni.

Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid jurist Sander Kärson annab ülevaate kapitali vähendamise regulatsioonist osaühingutes ja aktsiaseltsides. Advokaadibüroo Concordia jurist Andres Vutt tutvustab hiljuti jõustunud äriseadustiku muudatusi, millega täiendati senikehtinud kapitalireegleid. Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid jurist Andrias Palmits annab nõu, kuidas saavutada elamu- ja garaažiühistute reorganiseerimisel osakapitali vastavus seaduse nõuetega. EML juhatuse esimees Lasse Lehis selgitab, mille alusel teha vahet dividendil ja muul väljamaksel ning mille poolest erineb nende maksustamine. EML juhatuse liige Erki Uustalu tõstatab probleemi mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamisega, kus on tähendada mõningaid diskrimineerimise elemente ja võib tekkida vastuolu Euroopa õigusega. Advokaadibüroo Paul Varul vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets annab ülevaate aasta alguses kehtima hakanud siduvate eelotsuste regulatsioonist ning nendib, et uus “toode” ei ole maksumaksjates väga suurt nõudlust tekitanud. Maksu- ja Tolliameti osakonnajuhataja Ruth Paade tutvustab maksude arvestamise süsteemis plaanitavaid muudatusi. Samuti avaldame kokkuvõtte 2007. aasta tuludeklaratsioonide andmetest. Eelmise aasta maksundusalaste uurimistööde võistlusel auhinnatud Hannes Lentsiuse uurimus puudutab siirdehindade rakendamise probleeme. Eelmises MaksuMaksjas kirjutasime sellest, et riik ootab tänavu kavandatust suuremat trahvide laekumist. Hiljutisest Riigikontrolli analüüsist aga tuli välja, et trahvide kokkukorjamise süsteem logiseb ja riigil on saamata üle 600 miljoni krooni trahviraha. Rahandusministeeriumis valmistatakse ette maksukorralduse seaduse muudatusi. Muuhulgas oli kavas anda maksuhaldurile õigus arestida maksumaksja vara juba enne maksu määramist. Taolise erakorralise meetme vastu protestis nii Justiitsministeerium kui ka EML ning selgus, et eelnõu viimasest redaktsioonist ongi see säte välja jäänud. Raske majandusseis on lisaks kulusid kärpivatele krokodillidele äratanud talveunest ka uute maksude väljamõtlejad. Avaldame kokkuvõtte netikommentaatorite vaimukamatest ettepanekutest. Nendele aga, kes soovivad üles soojendada tulumaksumäärade külmutamise teemat, oleme meeldetuletuseks uuesti ära trükkinud 2006. aastal kord juba ilmunud EML juristide Martin Hubergi ja Mariliis Kannukese loo sellest, et tulumaksumäärade muutmine oleks põhiseadusega vastuolus. Reformierakond tuli hiljuti välja ideega kehtestada palgatulu sotsiaalmaksule lagi. Tegemist on EML maksuplatvormis juba aastaid olnud ideega. Loodame, et poliitikud loevad meie platvormi ka edaspidi ja leiavad sealt häid mõtteid. Üks “hea mõte”, mis tõi küll Eestile palju kuulsust ja meediakära Malaisiast Venemaani, kuid ei osutunud siiski elujõuliseks, oli niinimetatud lehmapeerumaks. EML endine jurist Liisa Kähr kirjutabki lähemalt, kuidas selline olukord tekkis ning kui suured keskkonnareostajad meie pudulojused siis ikka on. Üks võimalik rahvusvaheline skandaal õnnestus EML abiga siiski ära hoida. Avaldame Venemaa transpordilepingu ja seal sisalduva maksuvabastuse sätte rakendamise teemalise kirjavahetuse. Alles pärast Välisministeeriumi sekkumist sai rahvusvahelise õiguse tuntud põhimõte pacta sunt servanda lõpuks oma elujõu. EML on silma peal hoidnud kuulsal Sylvesteri kohtusaagal ning on seisukohal, et Tallinna Halduskohtu hiljutine otsus ei seadnud kahtluse alla majandusliku tõlgendamise meetodit kui sellist. Probleem on pigem selles, et maksuhalduri seisukohad MKS § 84 rakendamisel ei ole olnud järjepidevad ja konkreetsel juhul oli sätet kuritarvitatud. Majandusliku tõlgendamise meetodi omaloomingulisest sisustamisest, et mitte öelda kuritarvitamisest, räägib ka EML vanemjurist Martin Hubergi kohtulugu, mille kangelasteks on seekord FIE-dest taksojuhid, kellest maksuamet tahtis teha palgatöötajaid. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko, tel 626 4196