Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Stiilinäiteid Riigikogu tööst

Stiilinäiteid Riigikogu tööst

Rubriik: EML

10.09.2008 algatati Riigikogus Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus (317SE).

Elu läks vahepeal omasoodu ning Tallinnas tõstatati küsimus haldusreformi läbiviimise vajaduse osas (vt siit). Et olukord on pentsik ja valitsuskoalitsioon näeb Tallinna haldusreformi taga valimisvõitlust, siis võeti Riigikogus kasutusele asjakohased meetmed. Algsest seaduseelnõust 317SE sai jooksvalt „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus“. Kuidas toimus rebimine ja kleepimine, millised on poolt- ja vastuargumendid, kes valdab mahlakamat eesti keelt jne, vt Riigikogu stenogrammist siit.