Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Sotsiaalmaksu kuumäär tõuseb

Sotsiaalmaksu kuumäär tõuseb

Rubriik: Äripäev

Äripäeva arvamusrubriigis vastab EML juhatuse esimees Ivo Raudjärv Äripäeva küsimustele sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmise kohta.

Miks Eesti Maksumaksjate Liit on vastu kavatsusele suurendada sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevat kuumäära? Kuumäära tõstmine tekitab suurele hulgale isikutele lisakulusid ning nende õigusi ja huve ei tohi ignoreerida. Kuumäär oli aastaid 700 krooni ning see kahekordistus tänavu. Sotsiaalmaksuseaduse muudatus näeb aga ette sotsiaalmaksu miinimumkohustuse jätkuva suurenemise aastatel 2008 ja 2009. Seega toimub varasemaga võrreldes üsna järsk tõus. Tööjõuturu praeguses olukorras on oluline toetada nn riskigruppide (kodust last kasvatavad vanemad, õppurid, halva tervisega isikud, töötud, vanglast vabanenud jne) tööhõivet, mis tähendab eelkõige osalise tööajaga töökohtade loomist või iseseisva ettevõtluse alustamist. Alustavale ettevõtjale võib sotsiaalmaksu koormus olla piisav põhjust tööst või ettevõtlusest loobumiseks ning sotsiaalabi saajate rüppe naasmiseks. See tooks riigile nii materiaalselt kui ka moraalselt kahju. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3420/arv_kysitlus_342001.html Loe ka EML pressiteadet „Järsk sotsiaalmaksu tõus takistaks uute töökohtade loomist“.