Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Sotsiaalmaksu jupitamisest pole tolku

Sotsiaalmaksu jupitamisest pole tolku

Rubriik: Delfi

Sotsiaalmaksu jupitamine pole oluline, Eesti maksusüsteemi peamine probleem on töötamise ja tarbimise liigne ning kapitali ja vara alamaksustamine, on veendunud kindlustusseltside liidu juht Mart Jesse.

Loe Äripäevast: http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/10/31/mart-jesse-sotsiaalmaksu-jupitamisest-pole-tolkuFantaasia turgutamiseks toome ära käibemaksudirektiivi 2006/112/EL artikli 401 teksti: “Ilma et see piiraks ühenduse teiste sätete kohaldamist, ei takista käesoleva direktiivi sätted liikmesriigil säilitamast või kehtestamast makse kindlustuslepingutele, hasartmängudele ja kihlvedudele, aktsiise, riigilõive ja üldiselt mis tahes makse, lõive ja makseid, mis ei ole käsitatavad kumuleeruvate käibemaksudena, kui nimetatud maksud, lõivud ja maksed ei too liikmesriikidevahelises kaubanduses kaasa formaalsusi piiriületamisel.”Direktiiv: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20160601&qid=1509289822983&from=EN