Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Sõiduautode käibemaksueelnõu läheb uuele ringile

Sõiduautode käibemaksueelnõu läheb uuele ringile

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis Vabariigi Valitsuse istungile seaduseelnõu, millega muudetakse sõiduatodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvamise arvestuse põhimõtteid jms.

Mäletatavasti proovis minister Ligi eelmise aasta viimasel kolmandikul jõuliselt erialaorganisatsioonide arvamustest teerullina üle sõita ning samasisulist eelnõud Riigikogus läbi suruda.Nüüd on Reformierakond endale enne valimisi uue ja sobiliku koalitsiooniparnteri valinud ning uus katse võib alata.Seletuskirjas mainitakse, et “Eesmärk vähendada maksuerandeid, muuhulgas juriidilistele isikutele autode soetuse ja kasutuse maksusoodustusi kajastub ka SDE ja Reformierakonna 2014–2015 koalitsioonilepingu maksude osa punktis 10.”Eelnõu sisuks on endiselt sõiduautodega seotud sisenditelt sisendkäibemaksu mahaarvamise piiramine 50%-ga, kuid erinevalt varasemast on 2000-eurone piirmäär välja jäetud.Endiselt kõlab eelnõust läbi retoorika, et “ettevõtjale on soodsam kui tarbijale”, jättes tähelepanemata, et kui ettevõtja käitub seaduskuulekalt ja maksustab eratarbimist, siis võrdustatakse ettevõtja kaudu toimuv eratarbimine olukorraga, kus tavatarbija kasutaks enda sõiduautot. Seega, lähtepunktiks on eeldus, et ettevõtja on maksupettur. Sama minister, sama ministeerium, sama seisukoht ja lähtekoht.Jõustumine on kavandatud 01.07.2014. a.Vt seaduseelnõud siit.Vt seletuskirja siit.Koalitsioonipartnerid on ka 1000-euroste arvete eelnõu otse koalitsioonilepingusse sisse kirjutanud. Loodetavasti teevad valijad 2015. a sellest sotsialistide ja reformaatorite suhtes omad järeldused.Koalitsioonilepingu punkt 8: “Karmistame võitlust maksupettustega, et mitte anda ebaausatele majandustegevuses osalejatele konkurentsieeliseid. Selleks võtame vastu käibemaksuseaduse muudatused üle 1000-euroste tehingute deklareerimise kohta ning loome töötamise registri.”Vt siit.