Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Siseriikliku pöördmaksu laienemine metalltoodetele

Siseriikliku pöördmaksu laienemine metalltoodetele

Rubriik: EML

Alates 1. jaanuarist 2017 laieneb siseriiklik pöördmaksustamine nendele metalltoodetele, mille kaubakoodid on loetletud käibemaksuseaduse (KMS) § 411 lõike 2 punktis 5 ning mille kasutusaladeks on peamiselt masinatööstus ja ehitus.

Kaubakoodide lõikes laieneb pöördmaksustamine järgmistele metalltoodetele: 7208 – lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata7209 – lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata7210 – lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud7211 – lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata7212 – lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud7213 – kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud7214 – muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (ka valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata7215 (välja arvatud keevitusvardad) – muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest7216 – kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest7217 (välja arvatud keevitustraat) – traat rauast või legeerimata terasest7218 – roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted7219 – lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm7220 – lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm7222 – muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest7225 – lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm7226 – lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm7228 (välja arvatud keevitusvardad) – muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud7301 – rauast või terasest sulundkonstruktsioonid, puuritud, perforeeritud või mitte, monoliitsed või monteeritavad; keevitatud kujuprofiilid, rauast või terasest. Pöördmaksustamise objekt sellest grupist on toode koodiga 73011000 – sulundkonstruktsioonid730300 – malmist torud ja õõnesprofiilid7304 – igasugused õmbluseta torud ja õõnesprofiilid, rauast või terasest (v.a malmist)7305 – muud raud- ja terastorud (näiteks keevitatud, needitud või muu õmblusega), ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm7306 – muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud õmblustega)7308 – rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised) ja nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindites kasutatavad raud- või terastooted. Pöördmaksustamise objekt sellest grupist on tooted koodidega 73081000 (sillad ja sillasektsioonid) ning 73082000 (tornid ja sõrestikumastid)7312 – trossikesed, trossid, põimitud lint, tropid jms, rauast või terasest, elektrilise isolatsioonita. Koodi 731210 kirjeldus – trossikeed, trossid ja kaabel. Pöördmaksustamise objekt sellest grupist on tooted koodidega 73121061 ja 731210697314 – riie (sh lõputu lint), võred, võrgud ja tarad raud- või terastraadist; laialivenitatud metallvõrk, rauast või terasest. Pöördmaksustamise objekt sellest grupist on tooted koodiga 731420 (traadist võred, võrgud, tarad (lõikumiskohtades keevitatud), milles traadi ristlõike maksimaalmõõde on vähemalt 3 mm ning võrgusilma pindala vähemalt 100 cm3) ning 73143900 (muud). Siseriikliku pöördmaksustamise olemus Ka siseriikliku pöördmaksustamise korral peab müüja väljastama kõigile KMS § 37 nõuetele vastava arve – muuhulgas peab arvele olema märgitud käibemaksusumma ning kauba soetaja nimi, aadress ja vastavalt KMS § 37 lõike 7 punktile 4 ka käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kuna pöördmaksustamise korral on ostjal kauba hinnalt käibemaksu maksmise kohustus (müüjale tasub ostja seetõttu ainult kauba käibemaksuta hinna). Peale selle tuleb siseriikliku pöördmaksustamise objekti kohta väljastatavale arvele vastavalt KMS § 411 lõikele 5 lisada viide „pöördmaksustamine“. Kuna siseriiklikku pöördmaksustamist saab rakendada ainult kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahelisele tehingule, peab müüja veenduma, et talle ostja poolt teatatud käibemaksukohustuslase number on kehtiv ja pöördmaksustamist saab ka tegelikult rakendada. Eesti ettevõtja käibemaksukohustuslase numbri kehtivust saab kontrollida päringust “Eesti käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontroll“. Kui siseriikliku pöördmaksustamise objektide hulka kuuluvat metalltoodet ostetakse käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtja jaoks, tuleb müüjalt alati küsida nõuetekohane arve käibemaksukohustuslase nimele koos viitega pöördmaksustamisele. Kui müüja väljastab arve, millel puudub ostja nimi ja käibemaksukohustuslase number ning viide „pöördmaksustamine“, loetakse see mittemaksukohustuslase nimele väljastatud arveks ja tehingu maksustamisel kehtivad tavapärased reeglid (käibemaksu arvestab tasumisele kuuluva käibemaksuna müüja). Siseriikliku pöördmaksustamise deklareerimine käibedeklaratsioonil (KMD) Müüja deklareerib kauba maksustatava väärtuse ainult KMD lahtris 9 ja ei täida KMD lahtrit 1. Ostja deklareerib kauba maksustatava väärtuse KMD lahtrites 1, 7 ja 7.1 ning sellelt arvutatud käibemaksu lahtris 4. Mahaarvatava sisendkäibemaksu deklareerib ostja KMD lahtris 5 nagu ka muude soetuste korral. Siseriikliku pöördmaksustamise deklareerimine käibedeklaratsiooni lisas KMD INF Müüja deklareerib arve käibemaksuta kogusumma tavapäraselt KMD INF A-osa veerus 6 ja maksumäära 20% veerus 7, kuid ei täida veergu 9 „Maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1, 2 ja 21 kajastatud maksustatav käive“, sest tema ei deklareeri kauba maksustatavat väärtust KMD lahtris 1. KMD INF A-osa veergu 10 kirjutab müüja erisuse koodi 02. Ostja deklareerib ka siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluva kauba puhul KMD INF B-osa veerus 6 arve käibemaksuga kogusumma ja veerus 8 KMD lahtris 5 mahaarvatud sisendkäibemaksu summa. KMD INF B-osa veergu 9 kirjutab ostja erisuse koodi 12. Ostja deklareerib ostuarve ainult KMD INF B-osas, mitte nii A- kui B-osas. KMD INF A-osa täitmise näited (sh siseriikliku pöördmaksustamise korral) » KMD INF B-osa täitmise näited (sh siseriikliku pöördmaksustamise korral) »MTA materjali avaldamiskoht: http://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siseriikliku-poordmaksu-laienemine-metalltoodetele