Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Sihtasutuste seadus muutmisel

Sihtasutuste seadus muutmisel

Rubriik: EML

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit kirjutab oma kodulehel, et Riigikogu õiguskomisjon algatas eelnõu, millega kaoks edaspidi väheste tulude, varade ja töötajatega sihtasutustel kohustuslik audiitorkontroll.

Eelnõu järgi oleks sihtasutustel 2011. aastast väline aastaaruande audit kohustuslik vaid Audiitortegevuse seadusest tulenevatel juhtudel, ehk kui on täidetud kaks kolmest tingimusest:- tulu 2 000 000 eurot- varad 1 000 000 eurot- keskmiselt 30 töötajatvõi siis, kui tulud ületavad kuut miljonit või varade maht kolme miljonit eurot või töötajate arv üle 90.Kohustuslikuks jääb audit ka teistest seadustest tulenevatel juhtudel ning avaliku sektori mõju all olevatele sihtasutustele.Eelnõu ja seletuskiri on leitavad siit.Tegu on EMSL enda kunagise ettepanekuga, aga ootame 12. novembrini ka teiste arvamusi, et need Riigikogule edastada. Kirjutada võib alari@ngo.ee.Loe EMSL kodulehelt uudist siit.