Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Siduvad eelotsused seadustatakse

Siduvad eelotsused seadustatakse

Rubriik: EML

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis seadustab siduvad eelotsused.

Eesti Maksumaksjate Liit tunnustab Rahandusministeeriumi ning Valitsust siduvate eelotsuste eelnõu väljatöötamise ja menetlusse andmise eest. Maksumaksjate liit on algatanud ja ka järjekindlalt seisnud siduvate eelotsuste instituudi sisseviimise eest maksukorralduse seadusesse. EML on ka omalt poolt teinud mitmeid ettepanekuid vastava regulatsiooni täiustamiseks. Samas on liit seisukohal, et siduvate eelotsuste regulatsioon tuleks jõustada mitte alates 1. jaanuarist 2008, vaid 1. juulist 2007.Seni oli Eesti õiguses siduvate eelotsuste instituut tundmatu. Juhul kui maksukohustuslane soovib maksuhaldurilt hinnangut saada teatud tehingu maksustamise kohta, siis kehtiv maksukorralduse seadus võimaldab maksuhalduril küll seisukoha kujundada ja maksukohustuslasele edastada, kuid sellel ei ole siduvust. Kui aga maksuhaldur nt hiljem leiab, et mõne tehingu tulemusel on maksukohustus siiski tekkinud, siis ei ole maksuhaldur oma varasema seisukohaga seotud. Kehtiv maksukorralduse seadus annab sellisel juhul maksukohustuslasele õiguse taotleda vabastamist maksuintresside tasumisest. Taotluse võib esitada, kui maksuhaldur on kirjalikult andnud eksitavat või vale teavet ning selle tõttu on vähem deklareeritud või tasutud makse või seadusega ettenähtust rohkem summasid tagasi taotletud. Maksukohustuse täitmisest sellega aga ei vabaneta. See on aga vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega. Siduvate eelotsuste puhul ongi erinevus selles, et maksuhaldur annab siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta – seega, kui hiljem isegi kujundatakse maksustamise küsimuses uus seisukoht, siis siduva eelotsuse saanud maksukohustuslase suhtes seda ei rakendata. Otsus väljastatakse taotlejale 60 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Siduv eelotsus aitab maksukohustuslastel paremini kavandada majandustegevust ja loob seega suurema kindlustunde. See on oluline nt olukorras, kus maksuhalduri ametnike vahetudes vahetuvad ka maksuhalduri seisukohad, mis võivad läbi aegade kardinaalselt erineda, nagu see on nii mõnigi kord juhtunud ja kus maksusumma ka sadadesse miljonitesse võib ulatuda.Siduva eelotsuse taotlemisel tuleb tasuda riigilõivu. Kui füüsilise isiku taotluse puhul on kavandatavaks riigilõivu määraks 3000 krooni, siis muudel juhtudel läheb see taotlejale maksma 12 000 krooni.Eelnõu jõustumist kavandatakse 1. jaanaurist 2008.Täiendav informatsioon: Õnneli VarendEesti Maksumaksjate LiitAhtri 6a, Tallinn 10151Telefon: 626 4190E- mail: onneli@maksumaksjad.eeWeb: www.maksumaksjad.ee