Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Septembri MaksuMaksjas Soomes töötamine ja Levicomi kohtuasi

Septembri MaksuMaksjas Soomes töötamine ja Levicomi kohtuasi

Rubriik: EML

Maksumaksjate liidu juristidelt küsitakse pidevalt, mida silmas pidada, kui Eesti ettevõtja hakkab Soomes teenust osutama, saadab töötajad sinna lähetusse või tööle. Tänu kõrgendatud huvile keskendub MaksuMaksja seekord just Soomes toimuva ettevõtluse või töötamise maksutagajärgedele.

EML jurist Hiie Marrandi paneb tulevastele Soome siirdujatele südamele eelkõige seda, et tegutsetaks läbimõeldult. „Mitte nii, et saata inimesed Soome tööle ja siis alles hakata mõtlema, millised võiksid olla maksutagajärjed,“ märgib autor. „Nii mõnigi probleem, millega EML juristid kokku puutuvad, on tingitud sellest, et teise riigi maksusüsteemi nõuded ja iseärasused tulevad ettevõtjale üllatusena.“ Üle nelja aasta väldanud kõmulisest Levicomi maksuasjast annavad ajakirjas ülevaate Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadid ja partnerid Ants Karu ja Üllar Talviste, kes esindasid maksu- ja kohtumenetluses telekommunikatsioonikontserni füüsilisest isikust aktsionäre, kelle hulka kuulusid ka Tõnis Palts ja Toomas Peek.

Riigikohus ei võtnud 2. augustil menetlusse Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebusi Tõnis Paltsu ja Toomas Peegi maksuvaidlustes. Sellega jõustusid ringkonnakohtu otsused, millega tühistati MTA maksuotsused neile täiendava tulumaksu määramise kohta. Maksuvaidluses oli maksuhaldur seisukohal, et viis füüsilisest isikust aktsionäri said 1999–2000 Levicomi aktsiate müügist tulu, mille jätsid tahtlikult deklareerimata.

Haldusasja põhisisuks oli majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamine. Detailirohkest maksuasjast esitlevad autorid MaksuMaksjas vaid kontsentreeritud kokkuvõtet, pakkudes lugejale sooritatud tehingutest samas adekvaatse pildi. Kirjutajate hinnangul andsid ringkonnakohtu otsused „olulise vastuse mitmele õigusteoreetilisele küsimusele ja on praktilise väärtusega pretsedendiks olukordades, kus tehingul on olemas selge majanduslik sisu ja eesmärk, kuid mille puhul maksukoormus väheneb või lükkub tulevikku.“ Kohtuasja tutvustuse juures saavad sõna ka vaidluse osapooled. Tõnis Palts leiab, et maksuhaldur otsis seadust äärmuslikult tõlgendades võimalust maksustada eraisikuid tulumaksuga tulult, mida neil pole kunagi olnud.

Toomas Peek märgib muuhulgas, et MTA peab maksuasjade menetlemistes muutuma palju efektiivsemaks. Maksuvaidluse kaotaja Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõllu hinnangul ei ole lahendi puhul tegu maksuõigust edasiarendava pretsedendiga, vaid kohtu poolt hinnangu andmisega kogutud tõenditele. Maksumaksja kodulehel on lisaks kohtuasja tutvustusele ja asjaosaliste kommentaaridele kättesaadav ka veel EML nõukoja liikme, endise rahandusministri Aivar Sõerdi kommentaar. Maksumaksjate liidu juhatuse esimees Lasse Lehis annab ajakirjas aru EML uutest meetoditest Maksu- ja Tolliametiga suhtlemisel.

Kuigi maksuhaldur on kiidelnud sellega, kuidas ta „kliente“ teenindab ja kuidas need teda kiidavad, tuleb välja, et MTA arusaamine teenindamisest sarnaneb väga „õitsva“ sotsialismiaja kaubanduse ja teenindusega – klient ei saa osta mitte seda, mida ta tahab, vaid seda, mida poest parajasti saada on. Poes saadaolevaks kaubaks on seekord MTA kodulehel avaldatud maksualane teave. Maksumaksjate tagasihoidlik vihje selle kohta, et „maksavorst on hallitanud“ (st mõni kodulehel avaldatud tarkus vajaks ehk kriitilise pilguga ülevaatamist) ja viisakas küsimus “Kas suitsuvorsti on?“ (st paluda vastust küsimusele, mida poes varem pole kuuldud), tekitas „teenindajas“ tõelise kaose ja paanika. Kuidas saaks teisiti hinnata seda, et 2000 töötajaga asutus, kus liigub iga päev sadu dokumente, on 80 kirja saamisest niivõrd häiritud, et hakkab lausa pressiteate kaudu „inimesi tänavalt“ appi kutsuma?

Lasse Lehis tuletab oma artiklis meelde EML varasemaid ettepanekuid, kuidas parandada maksuhalduri infoteenuse kvaliteeti ning selgitab paari lihtsa näite varal, kui abstraktne ja hüpoteetiline maksuprobleem võib olla näiteks tanki ja sõudepaadi kasutamine. Ajakirja MaksuMaksja annab Eesti Maksumaksjate Liit välja juba 11. aastat. EML on 1995.

aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. EML nõustab maksuõiguse küsimustes ja annab lisaks ajakirjale välja ka maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Loe täpsemalt ka: Ants Karu.

Üllar Talviste. „Ülevaade Levicomi maksuasjast“
Loe täpsemalt ka: Lasse Lehis. „80 kiri ehk tankiväe rünnak maksuametile“ Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Imbi E. Kaljustetelefon 626 4196