Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Septembri MaksuMaksjas „säästu-eri“

Septembri MaksuMaksjas „säästu-eri“

Rubriik: EML

Äärmuslik olukord nõuab äärmuslikke lahendusi. MaksuMaksja teeb puust ja punaseks, kuidas kokku hoida. Seda nii ajakirja väljanägemisest kui sisus. Paraku tuleb tunnistada, et maksude ja eelarve teemaliste uudiste sadu oli septembris nii tihe, et ajakirja trükkimineku ajaks on mõni uudis juba päevakorrast maas. Loodame sellegipoolest, et “aegunud” lugude õpetlik iva tuleb otsustajatele meelde näiteks järgmisel aastal, kui fantaasialend uuesti käima tõmmatakse.

Maksumaksjate liit on jätkuvalt veendumusel, et majanduse turgutamiseks on vaja maksude tõstmise asemel maksukeskkonda hoopis soodsamaks muuta. Lugejateni on toodud rida ettepanekuid, kuidas maksuseadusi maksumaksjale soodsamaks ja õiglasemaks muuta. EML juhatuse esimees Lasse Lehis õpetab, kuidas ja kus kokku hoida, lahendusena näeb autor ametnike arvu vähendamist ja bürokraatia kärpimist, avaliku teenistuse reformi, kogu riigi haldusorganisatsiooni hõlmavat haldusreformi, riigi sihtasutuste vajalikkuse ülevaatamist. Samuti paneb ta südamele, et kui majanduses on rasked ajad ja iga pere Eestis peab mõtlema kokkuhoiule, peavad ka riigijuhid näitama isiklikku eeskuju ning mõtlema, millal on õige aeg uut autot liisida. EML on korduvalt avaldanud seisukohta, et tulumaksumäära langetamisest loobumine oleks põhiseadusevastane. Seekord avaldame Rahandusministeeriumi ja Eesti erakondade põhjendused, miks nende arvates on siiski vajalik ja võimalik maksumäära langetamist edasi lükata. EML jaoks ei ole need seisukohad veenvad, mida kinnitab ka vanemjurist Martin Hubergi repliik. Riigikogu töökorra töörühma esimees Urmas Reinsalu tutvustab seaduseelnõu, millega soovitakse järgmisest aastast külmutada kõrgete ametnike palgad 2007. aasta lõpu palkade tasemele. Autor leiab, et seadus on kooskõlas avaliku õiglustundega ning jõustumisel hoiab praeguste prognooside kohaselt kokku ligi 50 miljonit krooni. Täiendava kokkuhoiuna toob seadus kaasa ka kuluhüvitiste, esindustasude ja eripensionide määrade tõusu peatumise. Advokaadibüroo Jaak Oja OÜ advokaat Tiia Kruusmaa võrdleb 2010. aastal kehtima hakkavat töölepingu seadust praeguse seadusega ning tõdeb, et töösuhete regulatsioon muutub olulisel määral tööandja kasuks. Töötajad kaotavad seaduses sätestatud konkreetsed kaitsesätted ning neid hakkavad asendama sätted, mille tegelik sisu saab selgeks kohtupraktikaga, nagu eelnõu seletuskirjas märgitakse. Rimess OÜ maksukonsultant Gaily Kuusik meenutab juunis toimunud EML suveseminari ning annab ülevaate olulisematest käsitletud teemadest, nagu raamatupidamise igapäevamured, raamlepingute kasutamine, töölähetuste vormistamine ja hüvitiste maksmine, plaanitavad käibemaksuseaduse muudatused ning ka 2009. aastal kehtima hakkavad tulumaksuseaduse muudatused. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko, tel 626 4196