Septembri MaksuMaksjas pikemalt Euroopa Stabiilsusmehhanismist

Septembri MaksuMaksjas pikemalt Euroopa Stabiilsusmehhanismist

Rubriik: EML

Viimasel ajal on palju vaieldud stabiilsusmehhanismi teemadel ning neid on paslik ka MaksuMaksja veergudel kajastada. Maksumaksjate liit jääb äraootavale seisukohale, tuues lugejateni nii poolt- kui vastuargumente.

EML jurist Hiie Marrandi annab ülevaate, millega nimelt on Eesti riik end sidunud ESM-iga liitudes ning mida võiks see tulevikus tähendada. ESM arvulisele poolele heidab valgust EML juhatuse liige Lasse Lehis. LHV portfellihaldur Joel Kukemelk annab oma artiklis vastuse kõige segadamini tekkivatele küsimustele ESM kohta. Nüüdseks kehtivad varasemaga võrreldes oluliselt madalamad riigilõivu määrad. Lasse Lehis toob aga välja, et kõrge riigilõiv ei pruugi olla sugugi ainus või peamine kohtusse pöördumise takistus — advokaatidele või muudele õigusnõustajatele tehtud kulud on tihti palju suuremad kui riigilõiv. Samas nende kulude väljamõistmine protsessi kaotanud vastaspoolelt ei pruugi vähemalt haldusasjades olla üldsegi nii lihtne kui esialgu tundub. MaksuMaksja tutvustab kahte maksuküsimust, mille lahendamiseks pöörduti abi saamiseks õiguskantsleri poole. Ühel juhul kahtlustas Riigikogu liige, et Maksu- ja Tolliamet jagab eksitavat teavet selle kohta, millal tuleb põllumajandustoetuselt maksta tulumaksu ja millal mitte. Teisel juhul aga kaevati tulumaksuseaduse sätte kohta, mis kohtleb erinevalt suuri ja väikeseid aktsionäre, et vältida dividendide väljamaksmisel tekkida võivat topeltmaksustamist. EML vanemjurist Martin Huberg käsitleb probleeme, mis tekivad inimestel, kes on parema töökoha leidmiseks sunnitud kas vahetama elukohta või liikuma pidevalt ühest asulast teise. Kas riik võiks kuidagi selliste inimeste muresid mõne maksusoodustusega leevendada (näiteks lubada üüri- või sõidukulusid maksuvabalt hüvitada või tulust maha arvata)? EML jurist Gaily Kuusik teeb kokkuvõtte füüsiliste isikute eelmise aasta tuludeklaratsioonide statistikast: kui palju ja mis liiki tulusid ning mahaarvamisi deklareeriti, kui palju tulumaksu tagastati ja juurde määrati, mida maksuamet kontrollis jne.Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007