Septembri MaksuMaksjas: Eesti 20-aastane arengutee

Septembri MaksuMaksjas: Eesti 20-aastane arengutee

Rubriik: EML

Möödunud kuul tähistas Eesti 20. aastapäeva iseseisvuse taastamisest. Ka MaksuMaksja meenutab põgusalt tolle aja kiireid sündmusi ja Toompeal arutlusel olnud maksuküsimusi. Midagi tundub praegu kindlasti veidi võõras ja ehk isegi tiba naljakas, samas nii mõnigi tekstilõik oleks justkui eilsest ajalehest välja lõigatud.

Kui palju on meie elu 20 aastaga muutunud? EML jurist Hiie Marrandi teeb kokkuvõtte värskest Eesti Inimarengu Aruandest Balti riikide kohta, keskendudes Eesti oludele ja maksudega seotud valdkondadele. Samuti vaatab ta, milline oli eelmine aasta eraisikute 2010. aasta tuludeklaratsioonide põhjal. Ernst & Young Baltic AS partner ja juhatuse liige Ranno Tingas annab ülevaate Eurostati ja Euroopa Komisjoni kogumikust EL maksusüsteemide ja –poliitika kohta ning maksutrendidest selle kontekstis. Raportist võib märgata, et enamasti leiab Eesti mainimist seoses järsu maksukoormuse tõusuga, mõne valdkonna maksustamise või maksuliigi erakordselt suure osakaaluga. Seega tasuks mõelda, kuidas paistame välja riikide konkurentsivõimes ja millist maksukoormust kannab Eestis toimuv ettevõtlus, töötamine ja tarbimine. EML jurist Gaily Kuusik tutvustab kahte eluaseme müügi maksuvabastusega seotud õpetlikku kohtulahendit. Esimene kaasus puudutab müüjate ekslikku arvamust, et maksuvabastuse saamiseks alalise elukoha tõendamiseks piisab sellest, kui oma elukoht sellele aadressile registreerida. Teisest kaasusest nähtub, et kui kinnistu müümisel arvatakse ekslikult, et tegemist on maksuvaba eluaseme müügiga, võib asi lõppeda väärteomenetluse ja rahatrahvi määramisega, suurema summa puhul võib aga asi lõppeda lausa kriminaalasjaga. Kohus soovitab maksumaksjatele vaieldavate tehingute puhul maksuhaldurit tehingust vabas vormis teavitada, sest siis on hiljem välistatud süüdistus tulude tahtlikus varjamises. EML vanemjurist ja MaksuMaksja õigustoimetaja Martin Huberg kirjutab Euroopa Kohtu uuemast praktikast käibemaksu tagastusnõude täitmise piiramine vallas ning uurib, kas Eesti seadused on eurokohtu põhimõtetega kooskõlas. MaksuMaksja esitleb maksundusalaste uurimistööde konkursil II koha saanud bakalaureusetööd, mille autoriks on Sirli Maasik ning mis käsitleb piiriüleste töötajate maksustamist Euroopa Liidus. Töös on toodud huvitavaid näiteid erisätete kohta mitme Euroopa riigi maksulepingutes, mille sarnaseid sätteid Eesti lepingutes ei ole. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee