Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Septembri MaksuMaksja osutab bürokraatia vohamisele seadustes

Septembri MaksuMaksja osutab bürokraatia vohamisele seadustes

Rubriik: EML

Käes on sügis, ilmad on sombused ning muutlikud, sama kliima valitseb ka Eesti maksuseaduste maastikul.

EML jurist Hiie Marrandi tutvustab järjekordset tulumaksuseaduse muutmise eelnõu. Muudatusi on nii edumeelseid kui tagurlikke, puudutades annetuste maksustamist, seotud isikute mõistet, elukoha müügi tulumaksustamist, erisoodustusi. Autor toob välja, et näiteks välismaa ettevõtja püsiva tegevuskoha maksustamine Eestis ei sõltu tegevuskoha registreerimisest. Kodu müügi puhul tahetakse aga lähtuda just vastupidisest – isiku maksustamine peaks eelnõu kohaselt edaspidi sõltuma sellest, kas maksumaksja on õigel ajal teinud vajaliku formaalse registreerimistoimingu ehk registreerinud oma elukoha “õigele” aadressile. Samuti toob MaksuMaksja lugejateni EML kommentaarid tulumaksuseaduse muutmise eelnõule. Sama eelnõuga seoses saab lugeda ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja Alari Rammo arvamuslugu kodanikeühenduste tulumaksusoodustuste rakendamise probleemidest. Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius jurist Rauno Ligi annab ülevaate, millistest kriteeriumitest lähtutakse eluaseme müügist saadud tulu maksustamisel teistes maailma riikides. Vaatluse all on USA, Kanada, Uus-Meremaa, India, Suurbritannia, ning muud Euroopa riigid, mis annavad hea võrdlusmomendi nägemaks, milliseid olukordi peetakse mujal oluliseks maksuvabastusega hõlmata. Uurimusest saaks palju häid ideid meie tulumaksuseaduse muutmiseks nii, et oleks tagatud maksumaksjate võrdne kohtlemine ja välistatud maksuvabastuse kuritarvitamine. EML vanemjurist Martin Huberg teeb juttu Riigikogus 1. septembril vastu võetud käibemaksumäära tõstmise rakendussätetest, mille eesmärk on pehmendada käibemaksumäära tõstmise lühikesest etteteatamisajast ettevõtjatele tulenevaid mõjusid. Sellega on võib-olla pandud õiguskantsleri algatatud vaidlusele punkt. Vähemalt esialgu. EML jurist Hiie Marrandi kirjutab jaanuaris kehtima hakkavatest maamaksuseaduse muudatustest ja rõõmustab, et kogu maamaksu puudutav süsteem hakkab olema varasemast tublisti ökonoomsem ning muudatuste tegemisel on järgitud mitmeid EML varasemaid ettepanekuid. EML vanemjurist Martin Huberg mõtleb kaasa MTA värsketele ideedele erisoodustuse ja lähetuste hübriidide kohta ning toob välja väga vastuolulisi mõttekäike. EML juhatuse esimees Lasse Lehis tuletab kõigile meelde, et maksuseadus (ja selle tõlgendamine) peab arvestama tegelikku elu ja tervet mõistust, mitte vastupidi. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee www.maksumaksjad.ee