Seadusemuudatused avaldati Riigi Teatajas

Seadusemuudatused avaldati Riigi Teatajas

Rubriik: EML

Täna avaldati Riigi Teatajas (RT) Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega muuhulgas tõsteti kütuseaktsiisi, keskkonnatasusid ja käibemaksumäära. Suurem osa muudatusi jõustub juba 1. juulist. Seaduse avaldamismärge on RT I 2009, 35, 232. Riigi Teataja elektrooniline andmebaas on avalik ja vabalt ligipääsetav. Värskelt avaldatud seadusega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13196585. Käibemaksutõusu kohta on Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud lühike juhendmaterjal „Korduvad küsimused – käibemaksu tõus 20 protsendile“.