Sajad Eesti Airbnb üürileandjad tormasid maksuametisse

Sajad Eesti Airbnb üürileandjad tormasid maksuametisse

Rubriik: Postimees

Neljapäeval möödub kaks kuud sellest, kui Eesti Airbnb üürileandjad saavad oma tulud platvormi kaudu edastada maksu- ja tolliametile (MTA), selle aja jooksul on uue lahenduse kaudu oma tulu edastanud 231 inimest summas 647 000 eurot.

Loe Postimehest: https://majandus24.postimees.ee/6520827/sajad-eesti-airbnb-uurileandjad-tormasid-maksuametisse