Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Riik soodustab investeerimist

Riik soodustab investeerimist

Rubriik: Äripäev

Rahandusminister Ivari Padar kirjutab Äripäeva arvamusküljel füüsiliste isikute investeeringute tulumaksustamist puudutavast eelnõust.

Rõõm on tõdeda, et väärtpaberiinvesteeringutest saadava tulu maksustamise teema on Äripäeva külgedel tekitanud palju mõttearendusi. Vaatamata lehetegijate heale algatusele on aga kahjuks kajastamata jäänud mõni väga oluline aspekt kõnealuses seaduseelnõus. 24. jaanuari Äripäevast võis lugejatele jääda kummaline mulje, justkui kavandaks rahandusminister täiendavaid kitsendusi erainvestoritele. Tegelikult on asi aga hoopis vastupidi. Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on muuta väärtpaberiinvesteeringutest saadava tulu maksustamise korda, et soodustada eraisikute pikaajalist investeerimist. Muudatuse põhisisu seisneb selles, et investeeringutulu pealt tuleb maksu maksta alles siis, kui seda hakatakse tarbima. Praegu tuleb tulumaksu maksta ka juhul, kui inimene võtab ühest investeeringust teenitud tulu välja ja paigutab selle uude investeeringusse. Seega on tegemist algatusega, mis peaks olema iseäranis meeltmööda kõigile erainvestoritele, kes oma vara pikaajaliselt investeerida soovivad. Eelnõus pakutakse välja investeerimiskonto põhine süsteem, mis kinnitab maksuhaldurile, et tulu pole tarbimisse võetud. Selleks võib olla tavaline arvelduskonto, maksustamine toimub kontolt raha väljavõtmisel sissemaksete ja väljamaksete võrdlemise teel. Seega tekib maksukohustus alles siis, kui kontolt väljavõetav summa ületab sissemaksete summat. Ühe konto süsteem ei piira aga kuidagi seda, milliste finantsvahendajate käest võib väärtpabereid osta ja kus neid hoida. Eesmärk ei ole muuta senist praktikat ega võimalusi väärtpaberite omandamisel ja hoidmisel. Investeerimiskonto on puhtalt rahakonto, kus ei hoita väärtpabereid ning kuhu kantakse üksnes väärtpaberi võõrandamisest saadud raha. Investeerimisobjektide ring on määratud nn tavainvestori põhimõttel. Aluseks on võetud instrumendid, kuhu tavainvestorid oma raha kõige rohkem paigutavad. Seepärast on näiteks tuletisväärpaberid ja börsil noteerimata väärtpaberid sellest ringist välja jäetud. Kaasatud on kvaliteetinstrumendid, millele kehtivad ka kõrgendatud regulatiivsed nõuded ja mis on valitud lähtuvalt tavainvestori eelistustest. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3846/arv_kolumn_uus_384601.html