Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Riigikohus tunnistas vedelkütusevaru seaduse mõningad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks

Riigikohus tunnistas vedelkütusevaru seaduse mõningad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks

Rubriik: EML

8. oktoobril avalikustas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsuse asjas nr 3-4-1-89-06, millega rahuldati Tallinna Halduskohtu taotlus ja tunnistati vedelkütusevaru seaduse kuni 30. novembrini 2006 (k.a) kehtinud redaktsiooni § 9 ning § 8 lg 2 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need ei taga piisavalt tõhusat varumakse tasumise menetlust.

Kohus leidis, et vedelkütusevaru makse tasumisel tekib avalik-õiguslik suhe ning seetõttu toimub varumakse menetlemine avalik-õiguslikus menetluses, täpsemalt selle ühe alaliigi, haldusmenetluse raamides. Sellega seoses märkis aga kohus, et vedelkütusevaru seadusega ei ole konkretiseeritud haldusõiguse üldpõhimõtteid nende praktiliseks realiseerimiseks vajaliku tasemeni ning vedelkütusevaru seaduse vastava menetluse eripära arvestades pole vajalik regulatsioon saavutatav ka haldusmenetluse seaduse sätteid kohaldades.

Lisaks ei vasta kohtu arvates vedelkütusevaru makse menetlus ei hea halduse põhimõtetele ega taga isiku põhiseaduslikku õigust menetlusele. Märkimisväärne on veel asjaolu, et kohus juhtis tähelepanu, et ka kehtiv vedelkütusevaru seadus ei erine menetlusreeglite osas olulisel määral vedelkütusevaru seaduse vaidlustatud redaktsioonist. Kohtuotsusega saab tutvuda siin: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-15-07 Kaebajat esindas IMG Advokaadibüroo vandeadvokaat Kaspar Lind. Loe IMG uudist: http://www.img.ee/index.php?page=news&id=484