Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Riigikohus tunnistas teatripiletite käibemaksumäära puudutava sätte kehtetuks

Riigikohus tunnistas teatripiletite käibemaksumäära puudutava sätte kehtetuks

Rubriik: EML

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks käibemaksuseaduse sätte, mis kehtestas tingimused 5% käibemaksumäära kohaldamiseks.

Riigikohus asus seisukohale, et käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punktis 6 sätestatud käibemaksu soodusmäära kohaldamise tingimus, mille kohaselt riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid peavad moodustama etenduse või kontserdi korraldaja kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti, oli meelevaldne. Kolleegium ei näinud ka muid mõistlikke ja asjakohaseid põhjuseid, mis võiksid KMS § 15 lõike 2 punktis 6 sätestatud vahetegu õigustada. Seetõttu on KMS § 15 lõike 2 punkti 6 näol kirjeldatud osas tegemist PS § 12 lõikest 1 tulenevale võrdse kohtlemise põhimõttele mittevastava sättega. Ka maksumaksjate liit on korduvalt rõhutanud, et käibemaksuseaduse kõnealune säte ei ole Eesti ning Euroopa õigusega kooskõlas.

Tutvu Riigikohtu otsusega asjas nr 3-4-1-12-07 siit. Loe EML seisukohti siit.