Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Riigikohus selgitas revisjoniga seonduvat

Riigikohus selgitas revisjoniga seonduvat

Rubriik: EML

Riigikohus tegi 14.11.2007 otsuse haldusasjas nr 3-3-1-47-07. Otsus on oluline revisjoni läbiviimise piiride sisustamisel ning revisjoni tulemusel tehtud maksuotsuse muutmise aluste selgitamisel.

Tegemist on nn ümbrikupalga juhtumiga. AS Boschwechter varjas Sadama pubi Poseidon käivet, pubi töötajatele tehti väljamakseid, millelt jäeti kinni pidamata tulumaks, tasumata sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Samuti määrati täiendavalt tasumisele kuuluv käibemaks.

Kui maksuhaldur viis läbi revisjoni, siis maksukohustuslane ei täitnud omalt poolt kaasaaitamiskohustust mõistlikus määras ning hakkas alles hiljem, pärast revisjoni tulemusel maksuotsuse tegemist esitama täiendavaid tõendeid, mis võinuks maksukohustust vähendada. Sellises olukorras asus Riigikohus kahele olulisele seisukohale: 1. Maksurevisjoni ei pea läbi viima juriidilisest isikust maksumaksja kõikide maksukohustuste kohta, vaid revisjon võib olla ka piiratud ainult ühe majandusüksusega (selle kohtuasja näitel ühe toitlustuskohaga, kuigi maksumaksjal oli neid mitu). 2.

Maksumaksja saab uusi tõendeid esitada pärast revisjoni lõppu (sh vaide- ja kohtumenetluses) ainult siis, kui neid tõendeid ei olnud revisjoni ajal teada. Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-47-07