Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Riigikohus selgitas käibemaksuseaduse nüansse

Riigikohus selgitas käibemaksuseaduse nüansse

Rubriik: EML

Riigikohus avaldas 28.06.2019. a otsuse, milles avas mitmeid olulisi käibemaksuseaduse nüansse, mis seaduse teksti lugedes ka maksuhaldurile arusaamatuks olid jäänud ning mille avamiseks tuli kohaldada ka Euroopa Kohtu praktikat.

Nii näiteks selgitati kinnisasja omatarbe maksustamist puudutavas osas, et see on alati maksustatav käive, samal ajal kui kinnisasja tasu eest kasutada andmine on üldjuhul maksuvaba käive. Samuti selgitati põhivara mõistet ning sisendkäibemaksu korrigeerimisega seonduvat, sh ka tagasitäitmisega (tehingu tühistamine ja müügieseme tagastamine) seoses. Tutvu otsusega asjas nr 3-17-933 siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-17-933/18