Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Riigikohus: maksuintressi määr on põhiseadusega kooskõlas

Riigikohus: maksuintressi määr on põhiseadusega kooskõlas

Rubriik: EML

Riigikohus tegi 29. märtsil otsuse, millega jättis maksuintressid jõusse. Seega, Tallinna Halduskohtu otsustes esitatud taotlused maksukorralduse seaduse sätete kehtetuks tunnistamise osas jäid rahuldamata.

Olgu siinkohal meenutatud, et EML tunnustas nende lahendite tegijat Kadriann Ikkoneni eriauhinnaga: “Kohus leidis, et intressimäär 0,06% päevas on ebamõistlikult kõrge, sest ei arvesta finantsturgudel toimunud arenguid. EML hindab kõrgelt kohtuotsuse põhjalikku analüüsi, kus võeti vaatluse alla maksuintressi olemus ja võrreldi maksuintressi määra muude sarnaste finantsinstrumentide määradega nii Eestis kui mujal maailmas.”Vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=1989Tutvu Riigikohtu otsusega siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222583356