Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Riigikohus: maamaksuseadus ei ole põhiseadusega vastuolus

Riigikohus: maamaksuseadus ei ole põhiseadusega vastuolus

Rubriik: EML

Riigikohus tegi eile lahendi põhiseaduslikkuse järelevalve asjas, mis puudutas maamaksuseaduse § 11 lg 3 põhiseadusele vastavust.

Tallinna Halduskohus oli jätnud kohaldamata MaaMS § 11 lg 3 ning tunnistanud selle põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see piirab MaaMS § 11 lg-s 1 sätestatud maksusoodustuse kohaldamist selliselt, et kaasomandis oleva elamumaa kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud elamumaa osas linnas kokku 0,15 ha ulatuses.Riigikohus leidis aga, et vastuolu põhiseadusega puudub.Loe otsust siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569234