Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Riigikohus ei võtnud menetlusse Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebusi Tõnis Paltsi ja Toomas Peegi maksuvaidlustes

Riigikohus ei võtnud menetlusse Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebusi Tõnis Paltsi ja Toomas Peegi maksuvaidlustes

Rubriik: Muud

Riigikohus ei võtnud menetlusse Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebusi Tõnis Paltsi ja Toomas Peegi maksuvaidlustes. Sellega jõustusid ringkonnakohtu otsused kohtuasjades nr 3-05-510 ja 3-05-435, millega tühistati MTA maksuotsused täiendava tulumaksu määramise kohta T. Paltsile ja T. Peegile. Vaidlustatud maksuotsustes leidis maksuhaldur, et viis AS Tele2 Holding (varem AS Levicom) aktsionäri, sealhulgas ka T. Palts ja T. Peek, võõrandasid oma aktsiad Rootsi ettevõtjale Tele2 AB, kuid tehing toimus Hollandis ja Hollandi Antillidel asuvate äriühingute kaudu, väidetavalt eesmärgil hoiduda kõrvale tulumaksu tasumisest. Tõnis Paltsile määrati tasumiseks tulumaksu 12 095 046 krooni ja Toomas Peegile 13 517 324 krooni.

Tallinna Halduskohus jättis T. Paltsi ja T. Peegi kaebused rahuldamata, kuid Tallinna Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsused ning rahuldas kaebused ja tühistas mõlemad maksuotsused täies ulatuses. Ringkonnakohus asus kõiki kohtuasjas kogutud tõendeid kogumis hinnates seisukohale, et tehingud ei olnud tehtud maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, vaid aktsiate koondamine välismaisesse äriühingusse oli majanduslikult põhjendatud. Ringkonnakohus leidis, et asjaolud annavad alust väita, et välismaist äriühingut oleks tehingus kasutatud ka siis, kui kasu aktsiate võõrandamisest ei oleks tulumaksuga maksustatav. Vt Tallinna Ringkonnakohtu lahendid asjades nr 3-05-435 ja 3-05-510 aadressil http://www.kohus.ee/kohtulahendid Riigikohtus 2. augustil 2007. a läbivaadatud menetlustaotluste nimikirja vaata siin: http://www.nc.ee/?id=13&aasta=2007&kp=0802