Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Riigikohtu otsus võrdsustab töötaja tarbijaga

Riigikohtu otsus võrdsustab töötaja tarbijaga

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Klen Laus kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et töölepingule kohalduvad võlaõigusseaduse üldosa põhimõtted. Nii tulenevad võlaõigusseadusest muuhulgas nõuded täita oma kohustusi vastavalt lepingu tingimustele, tegutseda heas usus ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt.

Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine töösuhtele peaks andma lepingupooltele kindluse, et töölepingut tuleb täita kooskõlas lepinguõiguse üldiste põhimõtetega. Paraku ei ole võlaõigusseaduse üldosa kohaldamisega alati tagatud töösuhete selgus ja kindlus.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/10/26/riigikohtu_otsus_vordsustab_toovotja_tarbijagaTutvu kohtuotsusega siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-39-11