Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Riigikogu võttis vastu ulatuslikud tulumaksuseaduse muudatused

Riigikogu võttis vastu ulatuslikud tulumaksuseaduse muudatused

Rubriik: EML

20.10.2010 võttis Riigikogu vastu ulatuslikud tulumaksuseaduse muudatused ning ka mõnede soetud seaduste muudatused. Tegemist on algselt kahe eraldi algatatud seaduseelnõu (723 SE ja 631 SE) kokku liidetud redaktsiooniga.

Oluliselt laiendati näiteks seotud isikute mõistet (TuMS § 8 muudatused), edaspidi loetakse isikud omavahel seotuks, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. St maksuhaldurile ulatuslikku mõiste sisustamisruumi. Endiselt säilib ka kataloog isikutest, kes on igal juhul seotud sõltumata üldkriteeriumi täitmisest.

Näiteks on uuendusena seotuks loetud igal juhul elukaaslased, senises seaduses piirduti abikaasade seotuks lugemisega. Mitteresidentide osas kaotatakse EL õigusega vastuolus olevatest sätetest eluaseme võõrandamist puudutavad (TuMS § 31 muudatused). Praegune seaduse redaktsioon ei võimalda näiteks teise EL liikmesriigi residendil (st Eesti jaoks mitteresidendil) tulumaksuvabalt võõrandada eluaset (TuMS § 15 lg 5). Probleem tekib näiteks teise liikmesriiki elama asudes, kui muututakse mitteresidendiks.

Muudatusi on palju ning need jõustuvad enamuses 01.01.2011, kuid osaliselt ka 01.01.2012. Vt vastuvõetud seadust ja seaduseelnõu seletuskirja siit. Vt ka teise lugemise stenogrammi siit.