Riigikogu võttis maksumäärade muudatused seadusena vastu

Riigikogu võttis maksumäärade muudatused seadusena vastu

Rubriik: EML

19.11.2008 võeti Riigikogu poolt 49 poolthäälega (24 vastu) vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (347 SE).

Seadus muudab tulumaksumäära vähenemise ajagraafikut, nihutades maksumäära vähenemise ühe aasta võrra edasi. Seega on ka 2009. aastal nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute maksumäär 21% ning hakkab uuesti vähenema 2010. aastal. Ühe aasta võrra edasi lükatakse ka maksuvaba tulu määra suurenemine. Maksuvaba tulu määr jääb 2009. aastal praegusele tasemele, st on 27 000 krooni aastas. Kolmandaks kaotatakse 2009. aastal ajutiselt võimalus arvata esimese lapse eest tulust maha täiendavat maksuvaba tulu. Käibemaksuseaduses muudeti sooduskäibemaksumäära, seniselt 5%-lt tõsteti maksumäära 9%-le. Seejuures kohaldatakse soodusmäära üksnes raamatutele ja töövihikutele, ravimitele, ajakirjandusele ning majutusteenusele. Soodusmäära alt jäid välja ohtlike jäätmete käitlemine, matusetarve- või teenus ning etenduse või kontserdi korraldamine. Lisaks eelnevale muudeti riigilõivuseadust ning tõsteti paljude toimingute eest võetavat riigilõivumäära. Seaduse vastuvõtmiseks kulutati 15 minutit. Vastuvõetud seadus saadetakse presidendile väljakuulutamiseks. Kui president leiab, et maksumäärade tõstmisega ning tulumaksumäärade alandamise edasilükkamisega ei ole maksumaksjate õiguspärast ootust rikutud ning ta seaduse välja kuulutab, siis jõustub see 01.01.2009. Vastuvõetud seaduses oli ka üks muudatus, mille jõustumine jääb 2010. a 1. jaanuarile. Tutvu vastuvõetud seadusega siit. Loe Riigikogu 19.11.2008 stenogrammi siit. Vaata ka ülevaadet MaksuMaksjast.