Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Riigikogu töös on kolm maksueelnõud (TuMS, KMS, MKS)

Riigikogu töös on kolm maksueelnõud (TuMS, KMS, MKS)

Rubriik: EML
Esimene, 648 SE – tulumaksuseaduse täiendamise seadus, millega plaanitakse erisoodustuse alt välja jätta kulutused, mida tööandja teeb töötajatele nende tööl käimisega seotud ühistranspordi pileti hüvitamisel. Erand ei kehti taksoveo kohta. Seletuskirjas märgitakse, et tegu on olulise muudatusega, mis annab võimaluse luua tööl käivatele inimestele mõistlikumad tingimused. Kaudselt toetaks eelnõuga tehtav muudatus ka kommertsliinide jätkamist ja olemasoleva liinivõrgustiku toimimist. Eelnõu materjalid: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/77d0e5ca-214a-4817-a48c-52cec13f345d/Tulumaksuseaduse%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(648%20SE%20I) Teine, 674 SE, käibemaksueelnõu, millega sätestatakse KMS-is vautšeritega seotud tehingute maksukäsitlus ja lihtsustatakse impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise korda ning elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibe maksustamise korda. Eelnõu materjalid: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/4c063d8c-7f2e-4278-956a-7306c3198d7d/K%C3%A4ibemaksuseaduse%20muutmise%20seadus Kolmas, 675 SE, maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu, mis muudab maksumenetluse sujuvamaks ja lahendab praktikas tõusetunud probleeme. Kehtiva õiguse ja kohtupraktika kohaselt võib maksuvõlga sisse nõuda vaid äriühingu juhatuse liikmelt. Edaspidi saab seda nõudma hakata ka äriühingu tegelikult juhilt, kes äriregistrisse kantud juhatuse liikme varjus tegutsedes on põhjustanud ettevõttele tahtlikult maksuvõla. Eelnõu materjalid: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6bca2238-c979-4838-a441-a3953ba14796/Maksukorralduse%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus