Riigikogu muutis vedelkütuse erimärgistamise seadust ja aktsiisiseadusi

Riigikogu muutis vedelkütuse erimärgistamise seadust ja aktsiisiseadusi

Rubriik: EML

Riigikogus võeti 15.06.2011. a 53 poolthäälega vastu valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus (39 SE).

Seadusmuudatuste kohaselt lõpetatakse erimärgistatud vedelkütuse kasutamine paiksetes mootorites ning kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Tegemist on esimese etapiga erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi reformimisel. Teine etapp näeb ette toetusskeemide või otsetoetuste rakendamise ka seni allesjäävate soodustatud valdkondadele: reisijate ja kaupade raudteeveole, laevaliiklusele, soojuse ja elektrienergia tootmisele ning põllumajandusele. Seaduse vastu hääletas 33 Riigikogu liiget. Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril. 70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (42 SE). Seadusmuudatuste kohaselt tõstetakse alates 2013. aastast tubakatoodete aktsiisimäära 10% võrra. Algataja kinnitusel on seaduse eesmärk tõsta riigieelarve tulusid ja viia need lähemale 2014. aastal jõustuva Euroopa Liidu tubakaaktsiisi alammäärale. Eestile on antud 2014. aastal jõustuva alammäära rakendamiseks üleminekuperiood 31. detsembrini 2017. aastal. Teise lugemise käigus lisandunud muudatusettepaneku eesmärk on odavama hinnaga sigarettide enammaksustamise kaudu muuta need noortele kättesaamatumaks, suurendades fikseeritud maksumäära 46 eurolt 47,63 euroni ja vähendades proportsionaalset määra 34 protsendilt 33 protsendini sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.Loe 15.06 istungipäeva kokkuvõtet: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=89758