Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Riigieelarvest on täidetud 93,9 protsenti

Riigieelarvest on täidetud 93,9 protsenti

Rubriik: Rahandusministeerium

Novembris kogus maksu- ja tolliamet 488,4 miljonit eurot makse, mida on kaks protsenti rohkem kui aasta varem. Laekumise kasvu panustas otsestest maksudest sotsiaalmaks ja kaudsetest tubaka- ja kütuseaktsiisi ning tollimaks. Novembri lõpuks on eelarvest täidetud 93,9 protsenti.

Sotsiaalmaksu laekus novembris võrreldes möödunud aastaga 6,8 protsenti enam, mis jäi 11 kuu keskmisele kasvule alla. Deklareeritud palgafond kasvas oktoobris 5,5 protsenti ja palgasaajate arv kahanes 0,3 protsenti. Viimasel kolmel kuul kasvas palgafond kõige enam info ja side, majutuse ja toitlustuse ning jaekaubanduse tegevusaladel. Kolme kuu kõige aeglasema palgafondi kasvuga on olnud ehitus ja energeetika. Kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses palgaväljamaksed kokku kahanesid. Tegevusalapõhiseid andmeid mõjutab ka ettevõtete tegevusala koodi muutumine. Tubakaaktsiisi on laekunud novembri lõpu seisuga 169,3 miljonit, mida on 2,2 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Laekumise kasv on tulnud keskmise sigaretipaki jaehinna kasvust, mis on varasema perioodiga kallinenud 2,6 protsendi võrra. Deklareeritud sigarettide kogused on seevastu langenud 0,8 protsenti. Sigarettide puhul on iga-aastane tarbimise vähenemine ootuspärane ja aastatel, mil aktsiisimäär ei tõuse on see seotud asenduskaupade tarbimise kasvu (e-sigaretid) ja teavituskampaaniate mõjuga. Kokkuvõttes vastab tubakaaktsiisi laekumine eelarve ootustele. Tollimaksu on laekunud 11 kuuga 31,1 miljonit eurot. Laekumine on ületanud eelarve ootusi 2,9 protsenti võrra. Eelmise aastaga võrreldes on laekumine kasvanud kokku 13,3 protsenti, enim on panustanud sellesse laekumine tööstuskaupadelt. Tollimaks põllumajandustoodetelt on samal perioodil vähenenud. Vaata ka lisamaterjale: • 2015. aasta riigieelarveSlaidiesitlus täpsema ülevaatega oktoobri maksulaekumisest Rahandusministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/riigieelarvest-on-taidetud-939-protsenti/