Riigieelarve umbmäärane sisu võimaldab ametnike priiskamist

Riigieelarve umbmäärane sisu võimaldab ametnike priiskamist

Rubriik: Postimees

Olukorras, kus vabariigi valitsus esitab riigikogule kinnitamiseks riigieelarve, kus rahaeraldisi on kavandatud väga laiade valdkondade ja programmide kaupa, ei näe riigikogu, mille jaoks riigieelarve raha tegelikult kasutatakse. Nii ongi võimalikud 60 000 eurosed tippametnike koolitused, kirjutab riigikogu liige Aivar Sõerd (Reformierakond).

Riigikontroll on samuti oma viimastes riigieelarve täitmist kajastavates auditites öelnud, et tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminek pole seatud eesmärke täitnud. Kuigi mõningaid samme on olukorra parandamiseks rahandusministeerium teinud, toob riigikontroll viimases auditis esile asjaolu, et tegevuspõhisel eelarvel ja selle täitmise infol pole tarbijaid. Ministeeriumid ja valitsus teevad endiselt otsuseid majandusliku sisu järgi liigendatud eelarvest lähtuvalt.

Loe lähemalt:
https://arvamus.postimees.ee/7648146/aivar-soerd-riigieelarve-umbmaarane-sisu-voimaldab-ametnike-priiskamist