Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Riho Roopõld: „Eelotsust ei saa, kui eesmärgiks on maksude tasumisest kõrvalehoidumine“

Riho Roopõld: „Eelotsust ei saa, kui eesmärgiks on maksude tasumisest kõrvalehoidumine“

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld rääkis tänasel PriceWaterhouseCoopers`i maksukonverentsil siduvatest eelotsustest. Kui praegu võimaldab seadus küsida maksuhaldurilt maksustamise küsimuses arvamust, siis siduv see ei ole, küll aga võimaldab see pääseda maksukohustuslasel maksuintressidest, kui maksuhalduri info oli eksitav. Maksukohustus aga säilib.

1. jaanuarist rakenduvate siduvate eelotsuste puhul pakutakse aga enam õiguskindlust ning eelotsuse puhul ei saa ka maksusummat määrata, kui näiteks õiguse tõlgendus muutub, kuid maksumaksja on saanud maksuhaldurilt teistsuguse eelotsuse. Eelotsuse siduvusele saab tugineda vaid otsuse taotleja, teiste jaoks on see vaid teave, millisel seisukohal maksuhaldur on mingis küsimuses. Siduvat eelotsust ei saa taotleda, kui selle eesmärgiks on maksude tasumisest kõrvalehoidumine. Roopõld tõi maksuhalduri praktikast ka ühe näite maksude tasumisest kõrvalehoidumisest: FIE kandis oma ettevõtluse kuludesse naise ravikulud ja selleks, et maksuhaldurile tõendada, et need on tema ettevõtlusega seotud, sõlmis ta rendilepingu ja võttis sisuliselt naise rendile – seega oleks tegu nagu ettevõtluses kasutatava vara käigushoidmise kuludega. Üldjuhul otsuste resolutsioonid avaldatakse MTA kodulehel. Juhul, kui maksumaksja ei soovi seda, siis peaks ta seda ka eelotsuse taotluses selgesõnaliselt märkima. Vastasel korral on võimalik, et teatud tegevusala puhul on väga lihtne välja mõelda, kes vastava eelotsuse tegelikult küsis. Eelotsuseid hakkab tegema Maksu- ja Tolliameti juriidiline osakond koostöös teiste osakondadega.