Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Registri korrashoid ennetab maksurikkumisi

Registri korrashoid ennetab maksurikkumisi

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet on aastaga jätnud käibemaksukohustuslaste (KMK) registrisse registreerimata 516 isikut, mille puhul on tekkinud ettevõtluse puudumise kahtlus. Sellega on ära hoitud hinnanguliselt üle 269 miljoni krooni suuruse võimaliku kahju tekkimine riigile.

Järelevalvet KMK registri üle tõhustati 2007. aasta aprillis, alates sellest ajast on registrisse soovijate taustakontroll olnud põhjalikum ning 516 juhul on jäetud soovijad ka registreerimata. Kontrollimise eesmärk on kaitsta kaupade ja teenuste ostjaid ning riigieelarvet. Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe sõnul on tegemist ennetava iseloomuga kontrollitegevusega, et mitte hiljem kulutada ulatuslikult riigi raha pettuste avastamisele ja uurimistele. Riigieelarve kaitsmise vajadus tuleneb tarvidusest vähendada käibemaksupettusi, mille tüüpskeemi kohaselt on variisikuid kasutanud müüja lisanud arvele käibemaksu ja käibemaksukohustuslase numbri. Seejärel on heauskne ostja arvanud arvele lisatud käibemaksu maha teadmata, et kasutatud on tegelikult vaid reaalse majandustegevuseta ettevõtte numbrit ning riigil jääb tehingult käibemaks riigieelarvesse laekumata. “Registri andmete jälgimine ja korrastamine on pidev protsess, registrist kustutatakse ka äriühingud, mis ei ole täitnud kohustust esitada käibedeklaratsioone. Meie soov on muuta käibemaksukohustuslaste register niivõrd usaldusväärseks, et kõik osapooled, ka kaupade ostjad, saaksid registriandmeid usaldada,” rääkis Veermäe. “Registri korrashoid ennetab käibemaksukohustuslaste numbri kasutamise isikute poolt, kelle eesmärgiks ei ole majandustegevuse vaid maksupettuste eesmärgil käibemaksukohuslase numbri omamine”, lisas Veermäe. Veermäe sõnul on paaril korral ettevõtet registreerima tulnud isik, kes on olnud politsei poolt tagaotsitav. Sellised isikud anti politseile üle. Kõikides regioonides on levinud juhtumid, mil tegevuskohtade vaatlemisel selgub, et esitatud aadressil ei asugi nimetatud ettevõtet. Avastatud on ebakorrektseid dokumente, samuti on käidud ettevõtteid arvele võtmas teise isiku passiga. Markantsema näitena käis sel aastal kontrollis ilmselge variisik, kes tuli ettevõtte kohta selgitusi andma. “Küsimuse peale, kellega ta eelmisel päeval lepingu sõlmis, vastas isik ametnikule, et ei tea ega mäleta midagi,” meenutas Veermäe ja lisas, et pärast suuliste selgituste küsimuste lõppemist talitasid teda oodanud isikud selgituste andja auto tagaistmele. Maksu- ja Tolliamet registreerib seadusest lähtuvalt käibemaksukohustuslasteks vaid isikuid, kes juba tegelevad reaalse majandustegevusega või tõendavad selle alustamist. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole aga piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid ise. Maksuhaldur jätab isiku registreerimata, kui viimane ei tegele ettevõtlusega või ei alusta ettevõtlust. Maksu- ja Tolliameti kodulehelt on kõigil võimalik kontrollida, kas ühe või teise registrikoodiga ettevõte on käibemaksukohustuslane või mitte. MTA ootab vihjeid võimalike rikkumiste kohta tasuta vihjetelefonil 800 4444 või e-posti aadressil vihje@emta.ee. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=24212&tpl=1026