Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Rahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni

Rahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni

Rubriik: Rahandusministeerium

Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja mittetulundusühingu. Küsitluse tulemusel saadud info on oluliseks sisendiks riiklikule riskihindamisele, mille eesmärgiks on rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kvaliteetsem juhtimine Eestis.

Loe lähemalt:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/rahapesu-tokestamise-kusitlusele-vastas-ule-6000-ettevotte-ja-organisatsiooni