Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleriks saab Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleriks saab Dmitri Jegorov

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas ministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleriks Dmitri Jegorovi, kes asub avaliku konkursi tulemusena tööle 15. augustist. Pikaajaliselt maksuvaldkonnaga tegelenud Jegorovil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ja omandamisel doktorikraad Norra kõrgemast kommertskoolist.

Tema doktoritöö teema on maksumaksjate hoiakud ja käitumine seoses sihtsotstarbeliste maksudega.„Maksu- ja tolliametist olen saanud hea kogemuste pagasi maksu- ja tollipoliitika praktilise rakendamise vallast. Doktoriõpingute raames täiendasin ennast oluliselt maksuvaldkonda puudutavate teaduslike teadmistega,“ ütles Jegorov. „Olen veendunud, et teenistus uuel ametikohal pakub suurepäraseid võimalusi rakendada nii seniseid kogemusi kui uusi teadmisi.“ Jegorov on töötanud alates 2001. aastast erinevatel ametikohtadel maksu- ja tolliametis, muuhulgas peadirektori asetäitjana põhiprotsesside alal, mis hõlmas teeninduse, maksude, tulude, tollikorralduse, kontrolli ja uurimise valdkondi. Tema varasem töökogemus on KPMG Estonia ärirahanduse konsultandina. Jegorov osales ka kahel rahvusvahelise valuutafondi missioonil Tadžikistani maksuadministratsiooni juures.Maksu- ja tollipoliitika asekantsler (palk 3600 eurot) vastutab maksu- ja tollipoliitika kujundamise ja elluviimise eest ministeeriumis ning koordineerib oma pädevuse piires maksu- ja tolliameti tegevust. Ministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/rahandusministeeriumi-asekantsleriks-saab-dmitri-jegorov/